ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ႏို႔စို႔တတ္သလဲ?

0

ေမြးကင္းစကေလးဟာ ႏို႔ကေတာ့ တြင္တြင္စို႔ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ အိပ္မယ္ေပါ့။ အရင္ပို႔စ္ေတြမွာဆိုထားၿပီးျဖစ္သလို သူ႔တေန႔တာရဲ႕ သံုးပံု ႏွစ္ပံုကို အိပ္စက္ရင္း သူဟာ ကုန္ဆံုးေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးၿပီး ပထမရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ ကေလးဟာ တစ္ေန႔ကို (၈)ႀကိမ္ကေန (၁၅)ႀကိမ္အထိ ႏို႔စို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာေတာ့ (၆)ႀကိမ္ကေန (၈)ႀကိမ္အထိ ႏို႔စို႔မွာျဖစ္ၿပီး ႏို႔ကို ခပ္မ်ားမ်ား စို႔ႏိုင္လာၿပီေပါ့။ မိခင္ႏို႔စို႔တဲ့ကေလးေတြဟာ ႏို႔ဗူးေသာက္စို႔တဲ့ကေလးေတြထက္ ႏို႔စို႔ဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ မ်ားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးၿပီး ပထမ(၂၄)နာရီအတြင္းမွာ ကေလးဟာ (၁၆)နာရီကေန (၁၇)နာရီအတြင္း အိပ္စက္ၿပီး ႏိုးလိုက္ ႏို႔စို႔လိုက္ ၊ ျပန္အိပ္လိုက္မို႔ မိခင္ကိုယ္တိုင္လည္း သူႏိုးတိုင္း အိပ္ေရးပ်က္ ၊ အလုပ္အကိုင္ ပ်က္ရမွာေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ကေန ရွစ္ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ သူႏို႔စို႔တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္နဲ႔ အိပ္တဲ့အႀကိမ္အေရအတြက္ ပံုစံေျပာင္းလာမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေမြးကင္းစကေန လအနည္းငယ္အထိ ကေလးငယ္ေတြဟာ ေန႔နဲ႔ည ခြဲျခားအိပ္ရမယ့္ ပံုစံကို နားမလည္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

You might also like