အယူအဆအမွားေတြကို ဘယ္လိုတိုက္ထုတ္ရမလဲ?

0

ေဆးဝါးကုသရာမွာဘာေရာဂါအတြက္ ဘာေဆးေသာက္လို႔ တခါတည္း မွာၾကားလို႔ရေပမယ့္ အယူအဆလြဲမွားမႈကိုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ဒီအယူအဆမွားတယ္ ၊ အယူအဆအမွန္က ဘယ္ဟာဆိုတာကို ယံုၾကည္လက္ခံလာတဲ့အထိ ရွင္းျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရွင္းျပေပမယ့္လည္း ကိုယ္တိုင္က အယူအဆအမွားကို မစြန္႔ပစ္ဘဲ ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ သူမစြန္႔ပစ္သေရြ႕ အရာမေရာက္ပါဘူး။ မိမိယံုၾကည္တာအမွား တျခားလူရွင္းျပတာအမွန္လို႔ လက္ခံၿပီဆိုပါစို႔ ၊ အဲဒါကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာဖတ္ၿပီး စာထဲက အယူအဆ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ထဲေရာက္မလာရင္ ၊ အဲဒီအယူအဆအမွန္ကို လက္မခံ ၊ မက်င့္သံုးရင္လည္း ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့စာဖတ္ဖတ္ မိမိအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

You might also like
Leave a comment