သိတဲ့အတိုင္းက်င့္ဖို႔ဆိုရင္ ဘာလိုအပ္ေနေသးလဲ?

0

ဒါဟာ လုပ္သင့္တယ္ ၊ လုပ္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ သိေနေပမယ့္ မလုပ္ေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အစြဲရွိေနေသးရင္ မလုပ္ျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္ သိတဲ့အတိုင္း လိုက္မလုပ္ႏိုင္ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ သိတဲ့အတိုင္း လိုက္လံက်င့္ႀကံဖို႔ဆိုရင္ စိတ္ထဲကအစြဲကို အရင္ျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment