မိခင္ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ မိခင္အတြက္ ရရွိေသာ အက်ိဳးအာနိသင္ေတြဟာ ဘာလဲ?

0

၁။ ေမြးကင္းစကေလး ႏို႔ခ်ိဳေသာက္စို႔သည့္အခါ မိခင္၏သားအိမ္က်ံဳ႕အားကို အားေကာင္းေစၿပီး ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေသြးဆင္းမ်ားျခင္းမွလည္း သက္သာရာရေစသည္။

၂။ မိမိရာသီျပန္ေပၚႏိုင္ေသာကာလအား ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး သဘာဝအတိုင္း ခံစားေစသည္။

၃။ ကေလးအား ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနသမွ် ကာလပတ္လံုးတြင္ မိမိစားသံုးခဲ့ေသာ အဆီအဆိမ့္မ်ားဟာ ေလာင္ကၽြမ္းသြားသျဖင့္ မိမိကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္ျခင္းကို ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္လြယ္ခ်ိန္က တက္လာခဲ့ေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားကိုလည္း နဂိုအတိုင္း ခပ္ျမန္ျမန္ ေလ်ာ့က်စေသည္။

၅။ ရင္သားကင္ဆာ ၊ သားအိမ္ကင္ဆာ ၊ သားအိမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကင္ဆာမ်ား ႏွင့္ အ႐ိုးပြျခင္းေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစသည္။

You might also like
Leave a comment