ဘာေၾကာင့္ ေမြးကင္းစကေလးကို အေမႊးနံ႔သာေတြ ေရွာင္သံုးသင့္သလဲ?

0

ေမြးကင္းစကေလးဟာ ႏုနယ္လြန္းတဲ့အတြက္ ကေလးရဲ႕အဆုပ္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲျဖစ္တာမို႔ ဓါတုေဗဒပစၥည္းေတြသံုးၿပီး တမင္ေမႊးႀကိဳင္ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြဟာ သဘာဝထက္ေတာ့ ပိုမေကာင္းႏိုင္ဘူးေလ။ 

You might also like
Leave a comment