ဘာရယ္မဟုတ္

0

ဘာရယ္မဟုတ္ေတြးမိတဲ့အေတြးတစ

ဘာရယ္မဟုတ္ျဖစ္လာတဲ့ကဗ်ာတစ္ပုဒ္

ဘာရယ္မဟုတ္က်လာတဲ့မ်က္ရည္တစက္ဟာ

ဘာရယ္မဟုတ္ကြဲသြားတဲ့ႏွလံုးသားေၾကာင့္ပါ။

Find a new job

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

Find a new job

You might also like More from author

သင္ခန္းစာေတြသင္ယူဖို႔ စာရင္းဝင္မယ္ CLICK
toggle