ဘယ္လိုအစားအစာမ်ားအား မွန္မွန္စားေပးသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္းတြင္ ေရစင္စင္ေဆးထားေသာ လတ္ဆတ္သည့္ အသီးအႏွံ ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ (၄)ႀကိမ္မွ ေျခာက္ႀကိမ္အထိ စားေပးသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာလူး ၊ ထမင္း ၊ ေပါင္မုန္႔ ႏွင့္ cereal တို႔အား တစ္ေန႔လွ်င္ ေလးႀကိမ္ခန္႔ ပံုမွန္စားေသာက္ေပးသင့္သည္။

ေကာင္းမြန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ အသား ၊ ငါးမ်ား ၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သံုးႀကိမ္အထိ စားေသာက္ေပးသင့္သည္။

ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုမူ တစ္ေန႔လွ်င့္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သံုးႀကိမ္အထိ စားေသာက္ေပးႏိုင္သည္။ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းဟု ဆိုရာဝယ္ အျပာေရာင္ ဒိန္ခဲ (Cheese) စားသံုးျခင္းကိုမူ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

Calcium ႏွင့္ သံဓါတ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ၿပီး ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သံုးကာ လတ္ဆတ္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကိုလည္း ေသာက္သံုးႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment