ဗိုက္နာတဲ့ခံစားမႈ သက္သာေအာင္ လုပ္လို႔ရသလား?

0

ဗိုက္နာသက္သာႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ေပးတဲ့ Entonox လို႔ေခၚတဲ့ ဂက္စ္ကို နာလာလိုက္ ႐ွဴလိုက္လုပ္လို႔ရေပမယ့္ ဒါဟာ အနာစိတ္မေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အသံုးဝင္ပါတယ္ အနာစိတ္လာရင္ေတာ့ တရစပ္ဆိုသလို ခံစားေနရသလို ျဖစ္တာမို႔ Entonox ဂက္စ္ ႐ွဴဖို႔ အခ်ိန္မရွိသေလာက္ပါပဲ။

ေနာက္တမ်ိဳးက မီးဖြားစဥ္ ဗိုက္နာသက္သာေအာင္ ေက်ာ႐ိုးကေန ထိုးသံုးရတဲ့ (Epidual) ကို သံုးလို႔ရပါတယ္။ ဒါသံုးရင္ေတာ့ ဗိုက္နာတာကို သိပ္မခံစာရတာမို႔ ေမြးလူနာက ညႇစ္အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အားမထုတ္တာကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မီးဖြားခ်ိန္ၾကာလာတာေပါ့။

You might also like
Leave a comment