ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားသူဟာ နာက်င္တဲ့ခံစားမႈကို ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားစဥ္မွာ မသိဘူး။ ဗိုက္ခြဲမီးဖြားၿပီးသြားမွ ဗိုက္ကခြဲေၾကာင္းဒဏ္ရာကို ဂ႐ုစိုက္ရတာေတြရွိပါတယ္။ ဗိုက္ခြဲေမြးသူအတြက္ ေမြးခန္းထဲက တာဝန္ရွိသူေတြ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေပးသြားမွာမို႔ ထူးၿပီးေျပာျပစရာမရွိပါဘူး။ ဗိုက္ခြဲေမြးသူေတြအမ်ားစုက ဗိုက္ခြဲေမြးတုန္း ဗိုက္ထဲေလက်န္ခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပ်ိဳတုန္းကလို ဗိုက္ကေလးခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုး႐ိုးေမြးသူေတြထက္ ပိုအနာခံၿပီး အားထုတ္ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဗိုက္ခြဲထားတဲ့ ခ်ဳပ္႐ိုး ေကာင္းေကာင္းက်က္သြားဖို႔ အထူးဂ႐ုစိုက္ရသလို ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ဆင္ျခင္စရာေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိလို႔ေနပါတယ္။

You might also like
Leave a comment