ကေလးရဲ႕ မေျဖာင့္ေသးတဲ့ ေျခ ၊ လက္ေတြဟာ ဘယ္ေတာ့ ျပန္ေျဖာင့္လာႏိုင္သလဲ?

0

သူ႔ရဲ႕ ေျခကေလးဟာ ခြင္ခြင္ေလးျဖစ္ေနမယ္ ၊ ဆန္႔ဆန္႔ေလး ျဖစ္မေနဘူးဆိုရင္လည္း မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ ။ ေလ့က်င့္ခန္းသာ မွန္မွန္ေလး လုပ္ေပးတဲ့အခါ သူလမ္းေလွ်ာက္တတ္ ၊ ေျပးလႊားတတ္လာတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္မွာ သူ႔ဘာသာသူ ပံုမွန္ျဖစ္သြားမွာပါ။ အဲဒီအရြယ္မွ မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ စစ္ေဆးျပသေပါ့။

You might also like
Leave a comment