ကိုရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္႐ိုးရာအစားအစာေတြျဖစ္တဲ့ ထမင္းလိပ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ အသား ၊ ငါးမ်ားကို လံုးဝက်က္သြားသည္အထိ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားေသာက္ရမည္ျဖစ္ရာ ဂ်ပန္ထမင္းလိပ္ ၊ ကိုရီးယားထမင္းလိပ္မ်ားထဲကလို အသားစိမ္း ၊ ငါးစိမ္းမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ အစားအစာမ်ားကို အထူး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအသား ၊ ငါးမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ ပိုးမႊား ၊ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ သေႏၶသား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment