ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

Morning Sick လို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ပိုဆိုးလာၿပီေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ပ်ိဳ႔အန္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ၊ ပ်ိဳ႔အန္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ဟာလည္း မ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ ရက္သတၱပတ္ (၁၀)ပတ္ကေန (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြဟာ ပိုျပင္းထန္လာတတ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment