ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ (၈)ပတ္မွ (၁၁)ပတ္ကာလေရာက္ၿပီဆိုရင္ျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္ထဲက ကေလးဟာ လက္သီးက်စ္က်စ္ဆုပ္ထားတဲ့ အရြယ္အစားကို ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။

ကိုယ္ဝန္ (၈)ပတ္မွ (၁၁)ပတ္မွာ ဗိုက္ထဲက သေႏၶသားရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ (၈)စင္တီမီတာ အရွည္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး (၂၀)ဂရမ္ အေလးခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ထိုကာလအတြင္းမွာ ဦးေခါင္း ၊ ကိုယ္ထည္ ၊ လက္ေမာင္းေတြ ၊ ေျခေတြဟာလည္း ပံုေဖာ္ေနပါၿပီ။ ဗိုက္ထဲကကေလး အသက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈေတြကိုေတာ့ ကိုယ္ဝန္(၈)ကေန (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာ ႏွလံုးခုန္သံနားေထာင္ႏိုင္တဲ့ (stethoscope)နဲ႔ နားေထာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

You might also like
Leave a comment