ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားရဲ႕ ရင္သားေတြ အထိမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေနရင္  ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိလြယ္ထားေသာ ရင္ေသြးကို ႏို႔ခ်ိဳ႕တိုက္ေကၽြးႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တြင္း၌ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ ရင္သားမ်ား အထိမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေသာ ေဝဒနာမ်ားလည္း ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ရင္သားမ်ား အထိမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္စြာ ခံစားရပါက အေပၚပိုင္း အတြင္းခံဝတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွား၍ မိမိ၏ရင္သားမ်ားအား ပြတ္တိုက္ျခင္း ၊ လႈပ္ခါျခင္းနည္းေစမည့္ မိမိစိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ခ်ည္ထည္ဆြဲသားကိုယ္ကပ္ တီရွပ္မ်ားကို အတြင္းခံအစား ဝတ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။ အရမ္းမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ခံစားရပါက မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment