ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တုန္းက တက္လာတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ဘယ္ေတာ့ ျပန္က်သြားမွာလဲ?

0

မီးဖြားၿပီးစမိခင္မ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္က ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္ၿပီးျဖစ္ရာ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္တုန္းကလို နဂိုမူရင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ပံုစံမ်ိဳး ခပ္ျမန္ျမန္ျပန္ရလိုပါက ကေလးႏို႔တိုက္ေပးပါ။ ကေလးကို ေခ်ာ့ျမဴခ်ီပိုးရင္း လမ္းမ်ားမ်ားေလွ်ာက္ေပးပါ။ (လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းဟာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုလို ျဖစ္သြားသည့္အတြက္ ကိုယ္ဝန္မရခင္တုန္းကလို ခပ္ျမန္ျမန္ ျပန္လွလာမည္။)

You might also like
Leave a comment