Browsing Tag

ရင္နာ

အတည္မရည္ရြယ္ထားခဲ့ဘူးဆိုတာ (အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ရန္လိုလို႔ ႏိုင္စားတယ္ဆိုတာ (အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ငါ့စိတ္ခံစားခ်က္ ထည့္မတြက္ဘူးဆိုတာ (အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ပစ္ထားခ်င္လို႔ ခ်န္သြားတယ္ဆိုတာ (အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။ နီးစပ္ဖို႔ေမၽွာ္ကိုးရင္း ေဝးသြားမယ္ဆိုတာ (အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။ နာခဲ့တဲ့ ရင္ ယံုထားတဲ့ ကတိ ရင္းခဲ့တဲ့…
Read More...