Browsing Tag

ကူညီေဖးမစိတ္

လူႀကီးမိဘေတြဟာ အနာဂါတ္ကေလးငယ္ငယ္မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာသနားညႇာတာ၍ ေဖးမႏွစ္သိမ့္ေပးတတ္ေသာစိတ္ မျဖစ္မေန ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာပါ။ ကိုယ္ခ်င္းစာသနားညႇာတာ၍ ေဖးမႏွစ္သိမ့္ေပးတတ္ေသာစိတ္ဟာ ႏွစ္ခုဒြန္တြဲလို႔ေနတာပါ။ ႏွစ္ခုလို႔သာေျပာတာ တကယ္ေတာ့လည္း ႏွစ္ခုမကဘဲ အဆင့္ဆင့္ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ပထမဦးစြာ တပါးသူဒုကၡေရာက္တာ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရတဲ့အခ်ိန္ သူ႔ေနရာမွာ ငါဆိုရင္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ကေလးက ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ကေလးပါ။…
Read More...