Browsing Tag

ေမတၱတရား

ကေလးဘဝမွာ ခ်စ္ခင္စြာ ဂ႐ုစိုက္မႈမခံရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ ဂ႐ုစုိက္ျခင္းဆိုတဲ့အရာဟာ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ ၊ ဘယ္လိုခံစားမႈမ်ိဳးလဲဆိုတာ နားမလည္ႏိုင္တာကို ႐ိုးရွင္းစြာသိထားရပါမယ္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းက ဂ႐ုစိုက္ျခင္း မခံခဲ့ရတဲ့ ထိုကေလးငယ္ေတြဟာ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းဆိုတဲ့အရာက တပါးသူအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါတယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဝးလို႔ေနပါၿပီ။ သားသမီးေတြကို နီးနီးကပ္ကပ္…
Read More...