Browsing Tag

စာအုပ္ထဲမွ အသိပညာမ်ား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုင္ခက္ ၊ ထခက္ ၊ သြားလာရ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အခ်ိန္အမ်ားစုဟာ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအားလပ္ခ်ိန္ေတြကို အက်ိဳးရွိေအာင္ ဘယ္လိုအသံုးခ်မလဲ ။ တခ်ိဳ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြက ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္း အခ်ိန္သံုးတယ္။ တခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့ သိုးေမႊးထိုးရင္း အခ်ိန္သံုးတယ္။ သူတို႔အခ်ိန္သံုးပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတဲ့အနက္ စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ မိမိတို႔…
Read More...