Browsing Tag

ကိုယ္အေလးခ်ိန္

မိမိ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မိမိသိေအာင္ ဆန္းစစ္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပထမသံုးလတြင္ အေလးခ်ိန္ ၁ေပါင္မွ ေလးေပါင္ တိုးလာတတ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေမြးဖြားသည္အထိတြင္မူ ၂၅ေပါင္မွ ၃၅ေပါင္အထိ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးလာတတ္သည္။ ထိုသို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးလာျခင္းမွာ ဗိုက္အေလးခ်ိန္ ၊ ရင္သားအေလးခ်ိန္ ၊ ေပါင္အေလးခ်ိန္ စသည္တို႔ တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သေႏၶသားအေလးခ်ိန္ ၊ ေရႁမႊာအတြင္းရွိ ေရအေလးခ်ိန္ ၊…
Read More...