အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ

ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖက္အျဖစ္ တင္စားၾကသလဲ? ရာသီေပၚျခင္းဆိုတာဘာလဲ? ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရာသီေပၚၾကသလဲ? ရာသီေသြးဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ? အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ရာသီမွန္ ၊ မမွန္ ဘာေၾကာင့္ သတိထားသင့္သလဲ? မမ်ိဳးဥရွင္ႏိုင္တဲ့ရက္ေတြက ဘယ္ရက္ေတြလဲ? မမ်ိဳးဥမေႂကြမီ ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ? ရာသီမေပၚတာ ဘာေၾကာင့္လဲ? ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကေလးယူဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲ? ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရသလဲ? ရာသီေပၚခ်ိန္ ဆက္စပ္ရင္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သလား? ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ အလားအလာမ်ားတဲ့ေန႔ေတြက ဘယ္ေန႔ေတြလဲ?

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။