သေႏၶသားျဖစ္ေပၚလာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ? သေႏၶသား ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာတာလဲ? သေႏၶသားဥဟာ သားအိမ္ထဲမွာရွိတာလား? ဒီလိုသြားေနခ်ိန္မွာ သေႏၶသားဥဟာ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေနသလဲ? အခ်င္းနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တာလဲ? အခ်င္းနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သေႏၶသားဟာ ဘယ္ေလာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ၿပီလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ တတိယသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶသားျဖစ္ေပၚလာျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။