သေႏၶတားျခင္း

သေႏၶတားျခင္းဆိုတာဘာလဲ? သားေၾကာျဖတ္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ? မိန္းမကိုယ္ျပင္ပ၌ သုတ္လႊတ္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ?  မိန္းမကိုယ္ျပင္ပ၌ သုတ္လႊတ္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ? ရာသီေပၚခ်ိန္ ဆက္စပ္ရင္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သလား? အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သေႏၶတားနည္းေတြဟာ ဘာလဲ? Condom ဆိုတာဘာလဲ? Condom အသံုးျပဳနည္းကို ဘယ္လိုေလ့လာႏိုင္မလဲ? အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ႏွစ္ဦးစလံုး တၿပိဳင္တည္း Condom သံုးလို႔ရသလား? IUCD ဆိုတာဘာလဲ? Iရက္ေရွာင္၍ေနနည္း ဆိုတာဘာလဲ? စိတ္ခ်ရေသာရက္ေတြဆိုတာဘာလဲ? စိတ္မခ်ရတဲ့ရက္ေတြဆိုတာဘာလဲ?  စိတ္ခ်ရေသာရက္ေတြကို ေရြးၿပီးအတူေနလ်က္ ဘာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ရတတ္သလဲ? စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြကို ဘယ္လိုတြက္ခ်က္မလဲ? စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြကို တြက္ခ်က္လို႔မရသူမ်ား ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

 

 

 

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတားျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။