သေႏၶတည္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ရာသီမွန္ ၊ မမွန္ ဘာေၾကာင့္ သတိထားသင့္သလဲ? ရာသီမေပၚတာ ဘာေၾကာင့္လဲ? ကိုယ္ဝန္ရွိရင္ မူးလဲက်ၿပီး ပ်ိဳ႕အန္ေလ့ရွိသလား? ဘယ္လိုလကၡဏာေတြရွိေနရင္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္သလဲ? ရာသီလာရပ္ဆိုင္းျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ? ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္ျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ? ရင္သားႀကီးထြားလာျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ? မၾကာခဏဆီးသြားျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ? ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ သိဖို႔ ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ ဘယ္လို စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္မလဲ? ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ကိုယ္ဝန္ရွိတာကို စမ္းသပ္သိႏိုင္မလဲ? ဆီးစစ္ကိရိယာနဲ႔ မွန္မွန္ ကန္ကန္ စမ္းသပ္နည္းဆိုတာ ဘာလဲ? ဆီးစစ္ကိရိယာမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ ဘယ္လိုသိရွိႏိုင္မလဲ? ဆီးစစ္ကိရိယာဟာ အေျဖမွားထြက္တတ္သလား? သားအိမ္ျခစ္ထားတဲ့သူနဲ႔ သားပ်က္တဲ့သူေတြမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္လကၡဏာေပၚတတ္သလား? ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္း စမ္းသပ္ရရွိခ်က္ေတြ ဘာေၾကာင့္ မတူရသလဲ? တကယ္ပဲ မိမိမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိသလား? ကေလးေမြးဖြားမည့္ ခန္႔မွန္းရက္ (estimated due date)ကို ဘယ္လိုတြက္ၿပီး သိႏိုင္မလဲ?

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတည္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။