႐ံုးမွာ ေရခဲေသတၱာ သံုးဖို႔အဆင္မေျပရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

0

႐ံုးႏွင့္အိမ္မွာ ေရခဲေသတၱာမရွိသူေတြအတြက္ကေတာ့ အိမ္နီးနားခ်င္းမွာ အျခားႏို႔တိုက္မိခင္မရွိရင္ျဖင့္ ႏို႔မႈန္႔ကိုပဲ အားကိုးရမွာပါ။ ကေလးအတြက္ တေနကုန္ မိခင္ႏို႔လာက္ေလာက္ငင မရွိရင္ျဖင့္ ႏိႈ႔မႈန္႔ကို မိခင္ႏို႔အစား ေဖ်ာ္တိုက္ႏိုင္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like