႐ံုးမွာ ေရခဲေသတၱာ သံုးဖို႔အဆင္မေျပရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

0

႐ံုးႏွင့္အိမ္မွာ ေရခဲေသတၱာမရွိသူေတြအတြက္ကေတာ့ အိမ္နီးနားခ်င္းမွာ အျခားႏို႔တိုက္မိခင္မရွိရင္ျဖင့္ ႏို႔မႈန္႔ကိုပဲ အားကိုးရမွာပါ။ ကေလးအတြက္ တေနကုန္ မိခင္ႏို႔လာက္ေလာက္ငင မရွိရင္ျဖင့္ ႏိႈ႔မႈန္႔ကို မိခင္ႏို႔အစား ေဖ်ာ္တိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
You might also like
Leave a comment