ႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ အာဟာရျပည့္ဝစြာ စားရမယ့္အျပင္ ဘာလိုအပ္သလဲ?

0

ႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ အာဟာရျပည့္ဝစြာ စားသံုးရမယ့္အျပင္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ရပါမယ္။ ေရခ်ည္းပဲမေသာက္ခ်င္ရင္ အခ်ိဳရည္မ်ားမ်ားလည္းေသာက္ ႏိုင္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like