ႏို႔တိုက္မိခင္ဝမ္းသြားေနရင္ ကေလးကို ႏို႔ျဖတ္ထားသင့္သလား?

0

အေမဝမ္းသြားရင္ ကေလးပါဝမ္းသြားႏိုင္တယ္လို႔ တလြဲယံုၾကည္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမ့ဝမ္းထဲ ဝမ္းသြားေစတဲ့ ပိုးမႊားေတြေၾကာင့္ ဝမ္းသြားတာ အဲဒီပိုးက အေမ့ဝမ္းထဲကေန ဘယ္လိုလို႔ ကေလးဝမ္းထဲ ေရာက္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ တကိုယ္စီမဟုတ္ဘူးလား။ ဝမ္းသြားတဲ့အေမက ေရအိမ္သြားၿပီး ဆပ္ျပာနဲ႔ လက္စင္စင္မေဆးခဲ့လို႔ ၊ ၿပီးရင္ ကေလးကို ႏို႔တိုက္တာ ၊ ကိုင္တာ ၊ သန္႔ရွင္းတာေတြလုပ္ရင္း ဒီပိုးဟာ ကေလးပါးစပ္ထဲ ဝင္သြားမွသာ ကေလးပါ ဝမ္းသြားႏိုင္တာပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အေမဝမ္းသြား႐ံုနဲ႔ ႏို႔စို႔ကေလး ဝမ္းမသြားႏိုင္ပါ။ မိခင္ႏို႔ရည္မွာ ပိုးမႊားေတြ မပါလာဘဲ ေရာဂါကာကြယ္မႈကိုပင္ ေပးစြမ္းေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္ဝမ္းသြားလို႔ ကေလးကို ႏို႔ျဖတ္ထားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like