ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ၊ ငံုးဥ နဲ႔ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ဘယ္ဥက အားအျဖစ္ဆံုးလဲ?

0

ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ၊ ငံုးဥ နဲ႔ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ဘယ္ဥက အားအျဖစ္ဆံုးလဲဆိုရင္ ဥတိုင္းဟာ အာဟာရဓါတ္ နည္းသည္မ်ားသည္ ထူးထူးျခားျခားႀကီး ကြာျခားမႈမရွိဘဲ အေလးခ်ိန္အလိုက္ အာဟာရဓါတ္အနည္းမ်ား ကြားျခားမႈရွိပါတယ္။ ဥပမာ ငံုးဥတစ္လံုးစား႐ံု ရတဲ့အာဟာရဓါတ္ဟာ ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ တစ္လံုးစားလို႔ရတဲ့ အာဟာရဓါတ္ခ်င္းမတူပါ။ ၾကက္ဥဟာ ငံုးဥထက္ အေလးခ်ိန္ပိုလို႔ ၾကက္ဥဟာ အာဟာရဓါတ္ပိုမွာပါ။ ငံုးဥကို ၾကက္ဥအေလးခ်ိန္နဲ႔တူညီစြာ ပမာဏမ်ားမ်ားစားရင္ျဖင့္ အာဟာရဓါတ္တူလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာဥ ၊ ညာဥဆိုတာထက္ ဘယ္ေလာက္အေလးခ်ိန္ရွိလဲဆိုတာကို ပိုအသားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment