ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ၊ ငံုးဥ နဲ႔ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ဘယ္ဥက အားအျဖစ္ဆံုးလဲ?

0

ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ၊ ငံုးဥ နဲ႔ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ဘယ္ဥက အားအျဖစ္ဆံုးလဲဆိုရင္ ဥတိုင္းဟာ အာဟာရဓါတ္ နည္းသည္မ်ားသည္ ထူးထူးျခားျခားႀကီး ကြာျခားမႈမရွိဘဲ အေလးခ်ိန္အလိုက္ အာဟာရဓါတ္အနည္းမ်ား ကြားျခားမႈရွိပါတယ္။ ဥပမာ ငံုးဥတစ္လံုးစား႐ံု ရတဲ့အာဟာရဓါတ္ဟာ ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ တစ္လံုးစားလို႔ရတဲ့ အာဟာရဓါတ္ခ်င္းမတူပါ။ ၾကက္ဥဟာ ငံုးဥထက္ အေလးခ်ိန္ပိုလို႔ ၾကက္ဥဟာ အာဟာရဓါတ္ပိုမွာပါ။ ငံုးဥကို ၾကက္ဥအေလးခ်ိန္နဲ႔တူညီစြာ ပမာဏမ်ားမ်ားစားရင္ျဖင့္ အာဟာရဓါတ္တူလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာဥ ၊ ညာဥဆိုတာထက္ ဘယ္ေလာက္အေလးခ်ိန္ရွိလဲဆိုတာကို ပိုအသားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like