ေဆး႐ံုေပၚရွိ မိခင္ႏွင့္ကေလးအတြက္ အႀကံေပးခ်က္

0

မိခင္ေရာ ကေလးပါ ေဆး႐ံုေပၚ၌ ေကာင္းေကာင္း အနားယူပါ။
မိခင္ေရာ ကေလးပါ ေဆး႐ံုေပၚ၌ ေကာင္းေကာင္း အနားယူပါ။

ကေလးမီးဖြားၿပီးပါက အားအင္ကုန္ခမ္းသြားတဲ့ မိခင္ ေကာင္းမြန္စြာ အနားယူသင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးအရ ေဆး႐ံုမွာ ကေလး ႏွင့္ မိခင္အား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈသင့္တိုင္ ကေလးေမြးၿပီးစမိခင္ဟာ ေကာင္းေကာင္း အနားယူသင့္ေၾကာင္း သိထားသင့္သည္။

ယင္းသို႔သိထားတဲ့အခါ မိခင္အနား ၾကာရွည္စြာ စကားေျပာ သတင္းေမးျခင္းေတြ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ မိခင္ ေကာင္းေကာင္း အနားယူဖို႔ အခ်ိန္ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္မ်ားေလ မိခင္ပင္ပန္းေလဆိုတာေတာ့ သတိခ်ပ္သင့္သည္။ အိမ္မွာ ေကာင္းေကာင္း အနားယူႏိုင္ဖို႔ မေသခ်ာတဲ့ မိခင္မ်ားက အားေမြးသည့္အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုေပၚတြင္ ေကာင္းေကာင္း အနားယူသင့္သည္။

မိခင္မ်ားအေနနဲ႔ ဆရာဝန္ ၊ သူနာျပဳေတြဟာ မိမိရဲ႕ အနီးဝန္းက်င္မွာ ရွိေနတာမို႔ မိမိမသိတာ ၊ ေသခ်ာနားမလည္တာ ၊ ေထြျပားေနတဲ့ မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ ေမြးကင္းစကေလး ႏို႔တိုက္ေကၽြးပံုနဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပံု မိမိခံစားေနရေသာ ထူးျခားသည့္ ေနမထိထိုင္မသာ ျဖစ္မႈမ်ားအား ေဆး႐ံုကမဆင္းခင္ အရွင္း ေမးျမန္းထားသင့္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္မို႔ သူမ်ားညႊန္းဆိုေသာေဆး ႏွင့္ အရာမ်ား(သူမ်ားအတြက္ေကာင္းေပမယ့္ မိမိက်န္းမာေရးအခံျဖင့္ သင့္ခ်င္မွသင့္မည္) ၊ မိမိေကာင္းမယ္ထင္တဲ့ေဆးမ်ား သံုးစြဲေသာက္သံုးဖို႔ မသင့္သည္မို႔ သံုးၿပီးမွားယြင္းပါမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆရာဝန္ႏွင့္ လာေရာက္ေမးျမန္း ျပသေနရဦးမည္။

ကေလးေမြးၿပီးစမိခင္ဟာ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ၾကာ ရာသီေသြးလာသလို မိန္းမကိုယ္က ေသြးဆင္းေနမွာပါ။ ကေလးမီးဖြားၿပီးစ မိခင္မ်ားဟာ (မိန္းမကိုယ္ခြဲေမြးရသည့္ေနရာ နာက်င္သည္မွလြဲ၍) အေပါ့သြားရ ခက္ခဲေနျခင္းမ်ိဳး ၊ ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကေလးေမြးဖြားၿပီးပါက မိခင္ကို မိခင္မ်ားအေဆာင္တြင္ထား၍ ကေလးကိုေတာ့ ကေလးအေဆာင္မွာ သီးသန္႔ ခြဲထားပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ႏွစ္နာရီျခားတစ္ခါေတာ့ ကေလးအား မိခင္ထံလာေပး၍ ႏို႔တိုက္ေစသည္။

ေမြးကင္းစကေလးရဲ႕ အစာအိမ္နဲ႔ အူတို႔ဟာ ႏုငယ္ ေသးသိမ္လြန္းကာ အစာျဖစ္တဲ့ ႏို႔ကို မ်ားမ်ားေခ်ဖ်က္ မသိမ္းဆည္းႏိုင္တဲ့အတြက္ ခဏခဏ(ႏွစ္နာရီျခားတစ္ခါ) ၎ဆာလွ်င္ဆာသလို ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြးေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ဟာလည္း ေဆး႐ံုေပၚမယ္ အနားယူေနရတာ သက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေဆးဝန္ထမ္းေတြက ေမြးကင္းစကေလးကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၊ အရပ္ ၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ေတြကို တိုင္းတာမွတ္သားၿပီး Vitamin K ထိုးေပးပါတယ္။

ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ကေလးကို နားအၾကားအာ႐ံု စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး Hepatitis B ပထမအႀကိမ္ ေပးကာ BCG ကိုလည္း ထိုးေပးပါတယ္။

ဒါဟာ သာမာန္ကေလးတစ္ဦးကို ျပဳလုပ္ေပးေသာ သမ႐ိုးက် လုပ္ထံုးလုပ္စဥ္တစ္ခုပါ။ ကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚ မူတည္၍ ထပ္မံလိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆး႐ံုက မဆင္းခင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

ဓမၼတာအတိုင္း ႐ိုး႐ိုး သမ႐ိုးက် ေမြးဖြားသူမ်ားအေနနဲ႔ ကေလးမီးဖြားၿပီး တစ္ရက္မွ သံုးရက္အတြင္း ေဆး႐ံုမွ ဆင္းခြင့္ေပးကာ ခြဲေမြးသူမ်ားကိုမူ မီးဖြားၿပီး သံုးရက္မွ ငါးရက္အတြင္း က်န္းမာေရးေကာင္းပါက ေဆး႐ံုမွ ဆင္းခြင့္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like