ေမြးဖို႔နီးလာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၆)ပတ္မွ (၃၉)ပတ္အတြင္း မိခင္ေလာင္းဟာ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၆)ပတ္မွ (၃၉)ပတ္အတြင္းေရာက္ရင္ျဖင့္ ေမြးဖို႔နီးလာပါၿပီး မိန္းမကိုယ္က ဆင္းတာေတြဟာလည္း ပိုမ်ားလာပါမယ္။ ဗိုက္ႀကီးက်ပ္ေနသလို ခဏခဏ ခံစားေနရၿပီး ေယာင္တာေတြ ၊ နာက်င္တာေတြလည္း ခံစားရတတ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ထိုကာလအတြင္းမွာ ဗိုက္နာသလိုခံစားခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ဆင္ဆင္တူတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ မီးမဖြားမီအႀကိဳနာက်င္ရတဲ့ ခံစားခ်က္ပါ။

You might also like
Leave a comment