ဥကို အစိမ္းေသာက္လွ်င္ ပိုအားရွိသလား?

0

ဥကို အစိမ္းေသာက္လွ်င္ ပိုအားရွိသည္ဆိုတဲ့အယူအဆ မမွန္ကန္ပါ။ အသားစိမ္း ၊ ငါးစိမ္းစားလို႔ အာဟာရဓါတ္ ပိုရတယ္ဆိုတာလည္း မမွန္ကန္ပါ။ အစိမ္းစားတဲ့အခါ အသားငါး ၊ ဥေတြမွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြကို အစိမ္းလိုက္ၿမိဳခ်သလို ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေရာဂါေတြကို ဖိတ္ေခၚေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြနဲ႔ ႏို႔တိုက္ကေလးမိခင္ေတြဟာ အသားငါးေတြ ၊ ဥေတြကို မက်က္တက်က္စားတာမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေကာင္းစြာက်က္တဲ့အထိ ခ်က္ျပဳတ္လို႔ ပူပူေႏြးေႏြးစားေသာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment