အလုပ္ျပန္ဝင္ရတဲ့မိခင္ေတြ ကေလးကို မိခင္ႏို႔ ဆက္တိုက္ခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ?

0

အလုပ္လုပ္တဲ့မိခင္ေတြဟာ မိမိရင္ေသြးကို မနက္႐ံုးမသြားမီတႀကိမ္ ႏို႔အဝတိုက္ၿပီး အလုပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ထဲမွာ ေရခဲေသတၱာရွိၿပီး ၎တို႔ကလည္း ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ႏို႔သက္ၿပီး ထြက္လာမယ္ ႏို႔ရည္ေတြကို ေလလံုတဲ့ ဗူးသန္႔သန္႔ထဲ ညႇစ္ထည့္ထားၿပီး ေအးခဲထားႏိုင္ပါတယ္။ (ေအးခဲထားတဲ့အတြက္ မိမိ႐ံုးဆင္းလာတဲ့အခါ အခဲအရည္ေပ်ာ္သြားႏိုင္ေပမယ့္ အေအးဓါတ္ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ခရီးအလြန္မေဝးရင္ ႏို႔မပ်က္ႏိုင္ပါ။)

အိမ္မွာလည္း ေရခဲေသတၱာရွိတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ထိုႏို႔ရည္ဗူးအား ျပန္ခဲထားပါ။ ေနာက္တေန႔ မိမိ႐ံုးသြားခ်ိန္တြင္ ကေလးအား ေအးခဲထားသည့္ႏို႔ကိုေႏြးၿပီး တိုက္ေကၽြးႏိုင္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like