အပ်ိဳသင္ခန္းစာ ႏွင့္ လူပ်ိဳသင္ခန္းစာ

0

အပ်ိဳသင္ခန္းစာ ႏွင့္ လူပ်ိဳသင္ခန္းစာကို ေဈးကြက္ထဲသို႔ ျဖန္႔လိုက္ပါၿပီ။ သင္ခန္းစာဟာ ဆရာမရတုေရးသားထားခဲ့ေသာ သမီးရည္းစားႏွင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏ ဆက္ဆံေရးစာစုမ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာမ်ားကိုေကာက္ႏႈတ္၍ သင္ခန္းစာအျဖစ္ အပိုင္းလိုက္ ၊ က႑အလိုက္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ အပ်ိဳ ၊လူပ်ိဳတို႔၏ စံအရည္အေသြးမ်ား ၊ အေတြးအေခၚမ်ား ၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား အေထြေထြကို ဘက္ေပါင္းစံု ၊ က႑ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္ေအာင္ ေမတၱာေစတနာ အရင္းခံ၍ ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ ဖန္တီးမႈမွာ လစ္ဟာခ်က္မ်ား ၊ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနပါက နားလည္မႈေပးပါရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

အပ်ိဳ ၊ လူပ်ိဳတိုင္း မိမိကတန္ဖိုးထား၍ မိမိအားလည္းတန္ဖိုးထားေသာ ၊ မိမိကခ်စ္၍ မိမိကိုလည္းခ်စ္ေသာ ၊ ဘက္ညီသည့္ အေဖာ္စစ္ႏွင့္ေ႐ႊလက္တြဲၿမဲကာ ႐ိုးေျမက် ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေပါင္းဖက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္သည္။

Single-Man

 

 

 

 

 

 

 

 

single-lad

 

 

 

 

 

 

 

 

လက္ငင္းေငြေခ်ဝယ္ယူလိုက ကိုယ္စားလွယ္ေပးေသာ အမွတ္(၁၇၃) ၊ ၃၈လမ္းအလယ္ဘေလာက္ ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔ သြားေရာက္ေငြေပးေခ်ၿပီး ဝယ္ယူေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္မွတဆင့္ ေငြေပးေခ်လိုပါက (BH EDTECH CO.,LTD –  BANK: KBZ Bank – Account Number: 12410312400856601  – Branch: SANCHAUNG BARGAYAR [124] သို႔ ေငြလႊဲၿပီး သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Payapal မွတဆင့္ ေငြေပးေခ်လိုပါက (LINK ) သို႔ ေငြလႊဲၿပီး သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

 

ပံုရိပ္ (Burmesehearts.com)

လူပ ်ိဳမ ာ်ားအတြက္သင္ခန္်ားစာ (video and e-book)

အပ်ိဳမ်ားအတြက္သင္ခန္းစာ (video and e-book)

 

You might also like