သံသရာ ရွည္ရျခင္းအေၾကာင္း

0

တကယ္ေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားရင္ နီးနီးေလးပါ။
တကယ္ေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားရင္ နီးနီးေလးပါ။

ကၽြန္မတို႔ ဘဝေတြေျမာက္မ်ားစြာကို အစုန္ ၊ အဆန္ ျဖတ္သန္းေနၿပီး ဘာေၾကာင့္ သံသရာရွည္ေနၾကရသလဲ (နိဗၺာန္မေရာက္ႏုိုင္ၾကသလဲ) ဆိုတဲ့အေျဖကို ေသခ်ာစဥ္းစား အေျဖထုတ္မယ္ဆို ကိုယ္တိုင္က သံသရာရွည္ေအာင္ ျပဳေနမိလို႔ တဝဲလည္လည္နဲ႔ သံသရာရွည္ေနၾကရတာပါ။ ဒါကို ဘုန္းဘုန္းေတြ ေဟာေျပာဖူးၾကမွာပါ။ ကၽြန္မကေတာ့ တရားထိုင္ရင္း သိျမင္လာတဲ့ သံသရာရွည္ရျခင္းအေၾကာင္းကို လိုရင္းတိုရွင္း မၽွေဝခ်င္တာပါ။

အထက္မွာဆြဲထားတဲ့ပံုက သံသရာခရီး ဘာေၾကာင့္ရွည္လ်ားေနရလဲဆိုတာကို သိေစခ်င္လို႔ ကၽြန္မဘာသာ ဆြဲခ်င္သလိုဆြဲထားတဲ့ပံုပါ။ အဲဒီပံုကို ကမာၻလံုးတခုလို သံသရာစက္ဝိုင္းတခုအေနနဲ႔ ပံုေဖာ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဝင္႐ိုးေၾကာင္းဟာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ တည့္တည့္သြားေနတာပါ။ အဲဒီဝင္႐ိုးေၾကာင္းအတိုင္း (ဝိပႆ      နာလမ္းစဥ္အတိုင္း) ခရီးဆက္လိုက္ရင္ လူ႔ဘဝကေန နိဗၺာန္ကို တန္းေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္တန္းမေရာက္ႏိုင္ၾကသလဲဆိုရင္ ဒီလမ္းအတိုင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္မသြားၾကလို႔ပါပဲ။ ဒီလမ္းစဥ္အတိုင္း အစဥ္တစိုက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္က်င့္ႀကံျခင္း မျပဳႏိုင္ၾကလို႔ပါပဲ။

ဒီ့ထက္ပိုရွင္းေအာင္ ေျပာရမယ္ဆိုပါရင္ လူေတြဟာ တြယ္တာတက္မက္တဲ့စိတ္ေတြ ကပ္ၿငိေနသမၽွ ဒီသံေယာဇဥ္ေတြနဲ႔ တဝဲလည္လည္ရွိေနၿပီး ေရွ႕ဆက္ ခရီးမေရာက္ေတာ့တာပါ။ ငါ့ကိုယ္ ၊ ငါ့႐ုပ္ ၊ ငါ့ခႏၶာ ၊ ငါ့မိဘ ၊ ငါ့လူ ၊ ငါ့မယား ၊ ငါ့လင္ ၊ ငါ့ရည္းစား ၊ ငါ့ဥစၥာ ၊ ငါ့သား ၊ ငါ့သမီး ၊ ငါ့ေနရာ စသျဖင့္ ငါဆိုတဲ့အစြဲေတြနဲ႔ တဏွာကပ္ၿငိေနသမၽွ ဒီအနားမွာ ဒါေတြနဲ႔ တဝဲလည္လည္ သံရာဆက္ရွည္ေနဦးမွာပါ။

ေပၚလာသမၽွအာ႐ံုေတြမွာ လိုက္ပါကပ္ၿငိခံစားေနသမၽွ အဲဒီေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ေနတဲ့အတြက္ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ၊ ေလာဘ သံသရာကေနလည္း ဖယ္ခြါႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေရွ႕ဆက္ ခရီးမေရာက္ေတာ့တာပါ။

ဒါေတြက လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း တရားအားထုတ္မိလို႔ ၿငိမ္းေအးမႈအရသာ စသိၿပီဆိုရင္လည္း ဒီၿငိမ္းေအးမႈမွာ သာယာေနသမၽွ ေရွ႕ဆက္ ခရီးမဆက္ျဖစ္တာမို႔ လိုရာခရီးမေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ေလာကီအလိုေတြမွာ လိုက္ပါက်င္လည္ေနသမၽွ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာကို မခံစားႏိုင္ေတာ့တာလည္း သံသရာရွည္ေစဖို႔ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲက တခ်က္ပါပဲ။ တကယ္ဆို ေလာကီနဲ႔ေလာကုတၱရာဆိုတာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ လားရာႏွစ္ဘက္ဘဲေလ။

ေရာက္ရွိရာဘံုဘဝမွာ ခ်မ္းသာေနလိုသမၽွ ခ်မ္းသာျခင္း ၊ ဆင္းရဲျခင္းကင္းတဲ့ နိဗၺာန္နဲ႔ ေဝးေနဦးမွာပါပဲ။ ဒါဟာလည္း သံသရာရွည္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲက တခ်က္ပါပဲ။

သုခခ်မ္းသာရရွိျခင္းကိုလည္း ဒုကၡလို႔ မျမင္သမၽွ တြယ္မက္စိတ္ ျဖစ္တည္ဆဲမို႔ ဒါေတြကို လိုလားေနသမၽွ ၊ ဖက္တြယ္ထားေနသမၽွ ၊ ရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသမၽွ သံသရာရွည္ေစဖို႔ အေၾကာင္းျဖစ္ေနပါတယ္။

လူခ်မ္းသာ ၊ နတ္ခ်မ္းသာ ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ ၊ ဘယ္ဘံုဘဝေရာက္ေရာက္ ခ်မ္းသာျခင္းေတြရရွိျခင္းဟာ တကယ္ေတာ့ ခ်မ္းသာအစစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကို ကံကုန္တဲ့တေန႔ ထားပစ္ခဲ့ရဦးမယ္။ ဘယ္ဘံုဘဝမွာ ဘယ္ေလာက္ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ သူျဖစ္ေနပါေစ တခ်ိန္ေတာ့ ဒါေတြကို စြန္႔ထားခဲ့ရမယ္ဆိုတာကို မျမင္သေရြ႕ သံသရာရွည္ေနဦးမွာပါပဲ။

စ်ာန္ေတြ ၊ တန္ခိုးေတြမွာ သာယာေနသမၽွလည္း ဒါေတြကို အထူးတလည္ ပိုမိုရရွိေအာင္ႀကိဳးစားရင္း ၊ ဒီအေပၚမွာသာယာရင္း နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ အားမထုတ္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔ ဒါေတြနဲ႔ သံသရာရွည္ဖို႔ျဖစ္လာတာပဲေပါ့။

ပံုထဲမွာျပထားသလို လူ႔ဘဝကေန ဝိပႆ      နာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမယ္ဆိုရင္ နိဗၺာန္ကိုတည့္တည့္ေရာက္မွာပါ။ နိဗၺာန္ကိုမေရာက္ႏိုင္ေသးဘဲ သံသရာလည္ေနေသးတယ္ဆို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ မသြားလို႔ပါ။

သြားတဲ့လမ္းတေလၽွာက္မွာ ဘယ္ကို ၊ ညာကို စိတ္ေရာက္လို႔ စိတ္ေနာက္တေကာက္ေကာက္ လိုက္ပါသြားမယ္ဆိုရင္ မူရင္းလမ္းေၾကာင္းက ေသြဖီၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ရွိသြားတာေပါ့။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေတြဟာ တခုနဲ႔တခု ဆက္စပ္ေကာင္းဆက္စပ္ႏိုင္တယ္။ ဆန္႔က်င္ေကာင္းလည္း ဆန္႔က်င္ႏိုင္တယ္။ တူသလိုလိုလည္းရွိႏိုင္တယ္။

ဒီလိုအျငင္းပြားစရာေတြအေပၚမွာ ကိုယ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ကိုယ္တိုင္က ဒီလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အတိမ္အနက္ကို တကယ္ ပိုေလ့လာခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလမ္းတေလ်ာက္ သြားတယ္ဆိုရင္ မူရင္းေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားရမယ့္ နိဗၺာန္လမ္းေၾကာင္းကေန ေသြဖီသြားၿပီေလ။ ဒီလိုဆို ဒီဝကၤပါထဲမွာ သံသရာလည္ေနဦးမွာေပါ့။

နိဗၺာန္အထိ ခရီးေပါက္ေအာင္ ေရာက္သြားခဲ့ၿပီးမွ သတၱဝါေတြ လမ္းမမွားၾကဖို႔ သတိေပး ၊ လမ္းျပလိုစိတ္နဲ႔ ဒီလိုသြားပါ ၊ ဒီလိုက်င့္ပါ ၊ ဘယ္ကိုေတာ့စိတ္မေရာက္နဲ႔ ၊ ဘယ္ကိုေရာက္ေနရင္ျဖင့္ လမ္းလြဲေနၿပီ ၊ ဘယ္လိုက်င့္ႀကံမွ လမ္းမွန္ေရာက္မယ္ရယ္လို႔ သတၱဝါေတြအက်ိဳးငွါ လမ္းမွန္တည့္မတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေလာကီမွာက်င္လည္ရင္း ေနထိုင္ေနတဲ့ သူေတာ္စင္ျမတ္ေတြလည္းရွိတယ္။

သူေတာ္စင္ျမတ္ေတြကို ၾကည္ညိဳစိတ္နဲ႔ ပူေဇာ္ပသ ၊ ဆည္းကပ္လိုတဲ့ သဒၵါတရားေတြ အလြန္အကၽြံျဖစ္ေပၚေနၿပီး သူေတာ္ျမတ္ရဲ႕ တရားကိုဆည္းကပ္ရမယ့္အစား ၊ ပုဂၢိဳလ္ကို ဆည္းကပ္သလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ နိဗၺာန္နဲ႔ေဝးေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္က သူေဟာတဲ့တရားေတြကို က်င့္ႀကံရမွာ။ ဘုရားေဟာတဲ့တရားေတြ ၊ သူေတာ္စင္ေတြရဲ႕ တရားေတြကို မက်င့္ႀကံႏိုင္ႏိုင္သမၽွ နိဗၺာန္နဲ႔ေဝးၿပီး သံသရာရွည္ေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၾသကာသ (Burmesehearts.com)

You might also like