သေႏၶသားျဖစ္လာျခင္း အပိုင္း(၂)

0

Fetal

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ ေလးလတာကာလအတြင္း ေရာက္လာသည္ဆိုပါက မစားမေသာက္ႏိုင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္သာလာကာ အစားအေသာက္ စားခ်င္စိတ္ ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေလးလေက်ာ္ ငါးလအထိ ထိုသို႔မျဖစ္လာပါက မိမိ ကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေလးလမွ ေျခာက္လအခ်ိန္သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလတေလ်ာက္၌ အသက္သာ အေပါ့ပါးဆံုးဟု ကၽြန္မ၏လက္ေတြ႔ ခံစားမႈျဖင့္ ဆိုခ်င္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပထမသံုးလကလို မစားမေသာက္ ပ်ိဳ႕အန္ၿပီး မအီမသာျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိသလို မိမိေျခေထာက္ မိမိျပန္မျမင္သည္အထိ မိမိကိုယ္ဝန္ကို အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အထူးသတိထားရျခင္းမ်ိဳး မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေလးလမွ စတင္၍ မိမိကိုယ္ထဲ ကေလးရွိေနသည္ကို ကေလး၏ လႈပ္ရွားမႈအရ သိႏိုင္သည္။ ထိုကာလမတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္သံုးလခန္႔တြင္မူ ကေလး၏ ႏွလံုးခုန္သံကို ဗိုက္ေပၚလက္တင္ၿပီး အာရံုစူးစိုက္ သိရွိႏိုင္ေပသည္။ ကေလး၏ ႏွလံုးခုန္သံႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ကိုယ္ဝန္ေလးလမွသည္ လရင့္လာေလေလ ပိုသိသာေလျဖစ္သည္။

ကေလးႏွလံုးမခုန္ေတာ့လွ်င္ ၊ ကေလးမလႈပ္ေတာ့လွ်င္ ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္သြားသင့္သည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ကေလးမလႈပ္လွ်င္ ၊ ကေလးႏွလံုးမခုန္ေတာ့လွ်င္ စိတ္ေလာမႀကီးဘဲ စိတ္ေအးေအးထားပါ။ ကေလးအိပ္ေပ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေရေအးေအးေသာက္ၾကည့္ပါ ။ ဟာသကားၾကည့္ၿပီး ရယ္ၾကည့္ပါ။ ျမဴးႂကြသည့္သီခ်င္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ လမ္းထေလွ်ာက္ၾကည့္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူလႈပ္ရွားပါလ်က္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ဗိုက္ထဲမွကေလး ဘာမွလႈပ္ရွားမႈ မရွိပါမွ  ေဆး႐ံုသြားသင့္သည္။

တတိယ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္(၇)လမွ (၉)လအတြင္းတြင္မူ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနရထိုင္ရ ခက္ခဲလာသည္။ ထိုအခါမွ မေပါ့မပါးဆိုသည့္ ျမန္မာစကားမွာ ေလးနက္လာေပေတာ့သည္။ ကိုယ္ဝန္ရင့္လာၿပီး မိမိေျခမိမိမျမင္ရ ၊တကယ့္ကို မေပါ့မပါးႀကီးႏွင့္မို႔ ထိုင္လွ်င္လဲခက္ ၊ ထလဲခက္ ၊ လမ္းေလွ်ာက္လဲခက္သလို အိပ္လွ်င္လဲ ခက္ေပေတာ့သည္။

ကိုယ္ဝန္လရင့္လာပါက ကေလး၏လႈပ္ရွားမႈ ပိုမ်ားလာသလို ကေလးက ပိုသန္လာေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အအိပ္အေန နည္းလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ခ်င္စိတ္ရွိသည့္အခ်ိန္ အိပ္ခ်လိုက္ႏိုင္ကာမွ ပိုအားရွိေပမည္။ အလုပ္လုပ္သည့္ မိခင္မ်ားအဖို႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ၊ အားယုတ္ေလ်ာ့မႈမ်ားကို ထိုကာလမ်ားတြင္ ပိုခံစားရလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအား ရက္သတၱပတ္ျဖင့္တြက္ကာ ရက္သတၱပတ္ (၄၀)စြန္းစြန္း သို႔မဟုတ္ (၄၁)ပတ္တြင္ သေႏၶသားအား ေန႔ေစ့လေစ့ ဖြားျမင္သည္ဟု အလြယ္တကူ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ရက္သတၱပတ္ (၃၈)ပတ္မွသည္ ရက္သတၱပတ္(၄၀)အတြင္း သေႏၶသားအား ဖြားျမင္ႏိုင္ေပသည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like