သေႏၶသားရယ္လို႔ စတင္ျဖစ္တည္ခ်ိန္ဟာ ဘယ္ရက္သတၱပတ္ထဲမွာလဲ?

0

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အားကုန္ႀကိဳးစားေနတဲ့ သေႏၶေအာင္ၿပီးစ သားဥကေလးဟာ ကိုယ္ဝန္ရွစ္ပတ္အရြယ္ေရာက္ပါမွ သေႏၶသားစစ္စစ္ ျဖစ္တည္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရမွာပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like