သားဦးမိခင္ေတြဟာ ႏို႔တိုက္ရင္း အဖ်ားဝင္တတ္သလား?

0

သားဦးမီးဖြားတဲ့ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး ႏို႔တိုက္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းမႈ ၊ ကိုယ္ပင္ပန္းမႈအျပင္ ႏို႔အံုေယာင္ရမ္းနာေတြေၾကာင့္ အဖ်ားပါဝင္လာႏိုင္တယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like