သားကိုသခင္ လင္ကိုဘုရား

0

အခ်စ္ေတြေန အမုန္းေတြျဖစ္လာေတာ့
အခ်စ္ေတြကေန အမုန္းေတြျဖစ္လာေတာ့

ျမန္မာလူမႈဝန္းက်င္မွာ က်ား ၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း “သားကိုသခင္ ၊ လင္ကိုဘုရား” လို႔ သတ္မွတ္ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကတာပါ။ သားကေလးေမြးတဲ့မိခင္ဟာ ျမတ္တယ္လို႔ဆိုၾကၿပီး လင္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ဦးနတ္ ၊ ဘုရားလို ထမင္းဦး ၊ ဟင္းဦး ပူပူေႏြးေႏြး ခူးခပ္ေကၽြးလို႔ အပူေဇာ္ခံတစ္ဦးလို ထူးထူးျမတ္ျမတ္ေနရာေပး ထားရမယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာလူမႈဝန္းက်င္က သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္ထားခ်က္ေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြဟာ အခြင့္ထူးခံေတြအျဖစ္ ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ သတ္မွတ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔ယဥ္ေက်း အသိုင္းအဝန္းေတြမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးယွဥ္လာရင္ “Lady First” ဆိုၿပီး အားႏြဲ႔တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဦးစားေပးၾကပါတယ္။ တကယ္ အထူးဦးစားေပးရမယ့္သူေတြေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပထမဦးစားေပးေနရာမွာ အၿမဲတမ္းမရွိပါဘူး ။ ဒါကို Service လုပ္ကိုင္ဖူးတဲ့ သူေတြနဲ႔ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ဗဟုသုတရွိသူေတြက သိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ မီးေလာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေလယာဥ္ပ်က္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေဘးႀကံဳလာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးဟယ္ ၊ အေၾကာင္းဟယ္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ ၊ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြ ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ ၊ လူမမာေတြ ၊ ဒုကၡိတေတြဟာ ပထမဦးစားေပး ကယ္ဆယ္ေပးရမယ့္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ေသေရးရွင္ေရး တိုးေဝွ႔ေျပးရမယ္ဆို သူတို႔ဟာ အမ်ားတကာလို စိတ္ရွိသေလာက္ တိုးေဝွ႔မေျပးႏိုင္ၾကဘဲ နစ္နာၾကရ ၊ ဆံုး႐ႈံးၾကရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ျမန္မာလူေနမႈဝန္းက်င္မွာေရာ ဘာျဖစ္လို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ ၊ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြ ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြဟာ ပထမဦးစားေပး ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ သူေတြအျဖစ္မရွိေနၾကတာလဲ။ လြဲမွားတဲ့ ေရွး႐ိုးအယူအဆေတြက “သားကိုသခင္ ၊ လင္ကိုဘုရား” ဆိုတာကိုပဲ စြဲေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ရွင္မေတြ အသိဆံုးျဖစ္မွာပါ။ ဟင္းတံုးအႀကီးဆံုးနဲ႔ အစားေကာင္းေတြဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကို ဦးစားေပးဖယ္ထားၾကတယ္။ ၿပီးမွ မိန္းမနဲ႔ကေလးက က်န္တာကို စားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးအျမတ္ေနရာရထားသူေတြက ေအာက္ဆင္းရမွာေၾကာက္ၾကတယ္။ ဦးစားေပးမခံရေတာ့ရင္ ရန္လိုတယ္။ အၿမဲအသားစီးရလိုစိတ္ ႀကီးစိုးလာတယ္။ ဒီကတဆင့္ဆိုးလာတာက ငါလုပ္တာမွန္တယ္ ၊ ငါလုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ငါတေကာစိတ္ႀကီး ဝင္လာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ေတြႀကီးစိုးေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကို အိမ္ေထာင္ဘက္အျဖစ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနထိုင္ရတဲ့ ဇနီးနဲ႔ သားသမီးေတြဟာ သာတူညီမွ် ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ ခံစားခြင့္ဆိုတာေတြ ဆိတ္သုဥ္းလို႔ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုအနာဂါတ္ျဖစ္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို တစ္ဦးတည္းအလိုက် ဆံုးျဖတ္သြားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အနာဂါတ္ကို ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး စြက္ဖက္ခြင့္မရွိတဲ့အျဖစ္ကိုလည္း ေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
BurmeseHearts Blog

တပါးသူကိုပဲ အၿမဲတေစ ဦးစားေပးေနရၿပီး ကိုယ့္အနာဂါတ္ ကိုယ္မပိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္စုထဲက မိသားစုဝင္ေတြဟာ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ျပန္ေမးရမလုိပါပဲ။ ဗသုတုမျပည့္စံုတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြကို ဒီလိုအိမ္ေထာင္ဦးစီးပဲ့ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာဟာ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ အမွားႀကီးတစ္ခုရယ္လို႔ မျမင္ေပမယ့္ ဇနီးကခင္ပြန္းထက္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး အနာဂါတ္ကို ခင္ပြန္းထက္ အကြက္ေက်ာ္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနတဲ့အခါမွာ တကယ္အရည္အခ်င္းမရွိဘဲ ငါတေကာ ေကာေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးရဲ႕ေနရာဟာ ေမွးမိွန္လို႔လာမွာပါ။ သူက အရည္အခ်င္းမရွိေတာ့ ဇနီးက မိမိနဲ႔ သားသမီးအနာဂါတ္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးလာတဲ့အခါမွာ အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆိုတဲ့ ေနရာက အဲဒီအမ်ိဳးသားေတြဟာ ေဘးေရာက္လို႔လာမွာပါ။

အၿမဲတမ္းအခြင့္ထူးခံေနရာမွာေနခ်င္ၿပီး “ငါ့ကိုဦးစားေပး ၊ ငါေျပာတာလိုက္လုပ္ ၊ ငါဆံုးျဖတ္တာနာခံ” လို႔ အရင္လိုမ်ိဳး မလုပ္ႏိုင္ရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သူ႔ဘာသာသူရွက္လာတယ္ ။ ဒီမိသားစုထဲမွာရွိေနတဲ့ သူ႔ကိုယ္သူရွက္လာတယ္ ။ ဒီမိသားစုထဲမွာ သူရပ္တည္ေနရတဲ့ေနရာကို မေက်နပ္ေတာ့ဘူး ။ ဒီ့ထက္လည္း အရည္အခ်င္းပိုရွိေအာင္လို႔ အားမထုတ္ႏိုင္ (တကယ္ေတာ့ အားမထုတ္ခ်င္တာပါ) တဲ့အခါမွာ ရွက္ရမ္းရမ္းလာတယ္။ ထြက္ေပါက္က မိသားစုကို ကြိဳင္ရွာလာတာပါပဲ။ အျပစ္တင္မယ္ ၊ ျငဴစူမယ္ ၊ အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမွာ စကားမ်ားမယ္။ ဒီ့ထက္ဆိုးရင္ မူးၿပီးရမ္းမယ္ ၊ ပစၥည္းေတြ လႊင့္ပစ္ေပါက္ခြဲလို႔ ခုႏွစ္အိမ္ၾကား ၊ ရွစ္အိမ္ၾကား ရပ္သိရြာသိ အရွက္ရမယ္။ အဆိုးဆံုးမွာ လက္ပါ ၊ ကိုယ္ပါ ျပဳမူေတာ့တာပါပဲ။ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီလိုအမ်ိဳးသားေတြကို ယုတ္ည့ံတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။

သူတို႔ဟာ ရွင္ဘုရင္ေနရာကို လိုခ်င္ေနၾကတဲ့ ေျမေခြးေတြလိုပါပဲ။ လူ႔အသိုင္းအဝန္းမွာ အေတာ္႐ုပ္ဆိုးၿပီး ကိုယ့္မိသားစုဝင္ေတြကို အရွက္ရေစတဲ့လူ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစု စီးပြားေရး ၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈထက္ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ မိသားစုဟာ ပတ္ဝန္းက်င္အလယ္မွာ သိမ္ငယ္တဲ့စိတ္ျဖစ္ရတယ္ ။ အားငယ္စိတ္ျဖစ္ရတယ္ ။ ယံုၾကည္မႈေတြလည္း ပ်က္သုဥ္းရတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဒီလိုအမ်ိဳးသားေတြကို ကၽြန္မ ရြံရွာမုန္းတီးပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မတိုင္းလည္း ရြံရွာမုန္းတီးၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကိုျမင္တာနဲ႔ အလိုလို မ်က္ေမွာင္က်ံဳ႕ၿပီး ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ခ်င္တဲ့အထိ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ မစင္နဲ႔တူသူေတြျဖစ္တယ္။ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝန္းက ဒီလိုလူမ်ိဳးကို မျဖစ္လို႔သာေပါင္းရတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ခပ္ကင္းကင္းေနလို႔ ေရွာင္ခ်င္ၾကတယ္။

ဒီလိုလူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဘက္အျဖစ္ ကိုယ့္ဘဝထဲ ဝင္မလာေစခ်င္ရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ “သားကိုသခင္ ၊ လင္ကိုဘုရား” ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ႀကီးကို လက္ထပ္ေပါင္းသင္းဖို႔ မရည္ရြယ္ခင္ကတည္းက ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေတြဖံုးလို႔ အျပစ္ရယ္မျမင္ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းၿပီးေနာက္မွ ကံဆိုးလွခ်ည္ရဲ႕ ၊ ေယာက်္ားေတြဟာ ဘယ္လိုဆိုးပါတယ္ဆိုၿပီး ေယာက်ာ္းတကာ မေကာင္းေၾကာင္း အတင္းထိုင္ေျပာေန႐ံုနဲ႔ ကိုယ့္ဘဝဟာ တိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေယာက်ာ္းေကာင္းေတြကို အားနာဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္ဆို ကိုယ္ကသာ ေယာက်ာ္းေကာင္း ရွာမယူႏိုင္ခဲ့တာပါ။

မယူခင္ကတည္းက ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာပါ။ ျဖစ္လာမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရး အနာဂါတ္ကို ႀကိဳေတြးထားၿပီး ဘာေတြႀကံဳရႏိုင္တယ္လို႔ ဦးေႏွာက္ကို သံုးၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါ။ ႏွလံုးသားက ဦးေႏွာက္ကို ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့သူေတြျဖစ္ေနရင္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေနသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ဆို မွားယြင္းတဲ့ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးႀကီးမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြလည္း ဆိတ္သုဥ္းလို႔ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာမႈဆိုတာ စားလံုးေပါင္းသာသိၿပီး အနက္အဓိပၸါယ္ မသိသူေတြ ၊  လံုးဝမခံစားရသူေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဘယ္သူမျပဳ ၊ မိမိမႈပါေလ။

ရတု (Burmesehearts.com)
BurmeseHearts Courses

You might also like