လူမ်ိဳးမတူတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး

0

သူ႔ကိုခ်စ္ရင္ သူ႔လူမ်ိဳးနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကိုလည္း ခ်စ္ပါ။
သူ႔ကိုခ်စ္ရင္ သူ႔လူမ်ိဳးနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကိုလည္း ခ်စ္ပါ။

ခ်စ္သူရည္းစားတုန္းကေတာ့ လူမ်ိဳးမတူလဲ ဘာအေရးလဲ ။ အခ်စ္သာ ပဓါနျဖစ္လို႔ေနတာေပါ့ ။ ေရွ႕ဆက္လက္တြဲသြားမယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားသူေတြက အဲဒီလိုအခ်စ္ေတြ ဖံုးလႊမ္းေနတုန္းမွာ ေနာင္ေရးဆိုတာကို ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုလည္း ရယူထားရပါမယ္။ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပဳထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးတည္းျဖစ္ေနတုန္း သမီးရည္းစားအဆင့္မွာ သေဘာတူညီခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မခ်ထားဘဲ လက္ထပ္လိုက္ရင္ ေနာက္ပိုင္းက် မတူညီတဲ့လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ ၊ အယူအဆ ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ၊ ေရွး႐ိုးစြဲ ၊ ဘာသာဘာဝ စတာေတြဟာ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဒုကၡေပးလာႏိုင္ပါတယ္။

သမီးရည္းစားတုန္းကေတာ့ ကိုယ္ေတြ ႏွစ္ေယာက္တည္းေပါ့။ လက္ထပ္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ အသိုင္းအဝန္း ပါလာၿပီ။ ဒီကေနခ်ဲ႕ရင္ ေဆြမ်ိဳးညာတိ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုတာေတြကလည္း ႏွစ္ဖက္မွာ ပိုလာၿပီေလ။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ဦးလက္ထပ္လိုက္တာဟာ တကယ္ဆို ႏွစ္ဦးတည္း ေပါင္းသင္းလိုက္တာမဟုတ္ဘဲ အသိုင္းအဝန္း စပ္ဟပ္လိုက္တာမ်ိဳးပါ။ ကိုယ္ေတြႏွစ္ဦးတည္းမွာေတာင္ သေဘာတူညီခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မခ်ထားတဲ့အခါ မတူညီတဲ့လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ ၊ အယူအဆ ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ၊ ေရွး႐ိုးစြဲ ၊ ဘာသာဘာဝ စတာေတြ ဝင္လာရင္ ဘယ္လိုရွိမွာလဲ။

မတူညီတဲ့လူမ်ိဳးဆိုတာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳတာအျပင္ ျမန္မာနဲ႔ တ႐ုတ္ ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ကုလား ၊ ကုလားနဲ႔ျမန္မာေတြ အပါအဝင္ အျခားလူမ်ိဳးျခား ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳသူေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကား ၊ ယံုၾကည္မႈ ၊ ႐ိုးရာထံုးထမ္း ၊ အယူအဆ ၊ ဝတ္စားေနထိုင္ပံု ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စတာေတြလည္း ရွိလို႔ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို မယူခင္ကတည္းက ကိုယ္လက္ခံႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ႀကိဳတင္ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွ လက္မခံႏိုင္ရင္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မလဲ ။ ကိုယ္နဲ႔မတူတဲ့ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အယူအဆ ၊ ႐ိုးရာဓေလ့နဲ႔ ယံုၾကည္မႈ စတာေတြကို မယူခင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာထားပါမွ သူနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးရင္ ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ိဳး ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္ဆိုတာ ႀကိဳေတြးျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ လာမယ့္ အခက္အခဲအကုန္ကို ႀကိဳမသိႏိုင္ပါဘူး။ ယူၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္မသိေသးတဲ့အရာေတြလည္း ထပ္ေပၚလာႏိုင္ပါေသးတယ္။
BurmeseHearts Blog

ကိုယ့္လူမ်ိဳး အယူအဆ ၊ အေတြးအေခၚ ၊ ယံုၾကည္မႈ ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း စတာေတြနဲ႔မတူလို႔ဆိုၿပီး ဟာသလုပ္ ေလွာင္ေျပာင္စရာ မရွိပါဘူး။ မတူတဲ့အရာေတြကို ေလးစားမႈျပသႏိုင္ရပါမယ္။ သူ႔ကိုခ်စ္ရင္ သူ႔လူမ်ိဳးကိုလည္း ခ်စ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ သူ႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ ၊ အယူအဆ ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ၊ ေရွး႐ိုးစြဲ ၊ ဘာသာဘာဝ စတာေတြကိုလည္း နားလည္မႈေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နားလည္မႈမေပးႏိုင္ဘူးလား ။ ဒါဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရး ေျခလွမ္းမကၽြံခင္ကတည္းက ေနာက္ဆုတ္လိုက္ပါ။ အိမ္ေထာင္ပ်က္ဆိုတဲ့ နာမည္မည္းႀကီးကေန ေရွာင္လႊဲႏိုင္တာေပါ့။

ခ်စ္တာပဲသိတယ္။ ေနာင္လာမွ ေနာင္ရွင္းဆိုသူေတြအတြက္ကေတာ့ ထူးၿပီး ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ေနာင္သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈေတြ ၊ ႀကံဳလာမယ့္ လူမႈေရး ပဋိပကၡေတြဟာ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုလာလုပ္လို႔ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာထက္ ကိုယ္တိုင္က မ်က္ေတာင္တဆံုးကိုပဲၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့လို႔ပါ။ အနာဂါတ္ဆိုတဲ့ မ်က္စိတဆံုးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ အဲဒီ မ်က္စိတဆံုးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ မျမင္ႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲေတြလည္း က်န္ပါေသးတယ္။

ကေလးမရခင္တုန္းကေတာ့ လူမ်ိဳး ၊ ဘာသာမတူေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပသား ၊ ကေလးရၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ေရး ပဋိပကၡေပၚလာတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ေတြ ႏွစ္ေယာက္တုန္းကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သည္းခံႏိုင္သား။ ကေလးရလာေတာ့ ကေလးကို  ကိုယ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ဘာသာ ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ထံုးတမ္း ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ အယူအဆေတြ ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ သြတ္သြင္းမယ္ဆိုရင္ သူကလည္း ၊ သူ႔မိသားစုဘက္ကလည္း သူတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ ၊ အယူအဆ ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း စတာေတြကို သြတ္သြင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မတူတာေတြ ညႇိယူႏိုင္မႈမရွိေတာ့ဘဲ ကေလးေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးပဋိပကၡ ေပၚလာတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင္မို႔လို႔ လူမ်ိဳးမတူတဲ့သူကို ခ်စ္ႀကိဳက္မိသူေတြဟာ ကေလးရလာရင္ဆိုတာကိုလည္း မယူခင္ကတည္းက ႀကိဳၿပီးေျပာဆို ညႇိႏႈိင္းလို႔ သေဘာတူညီမႈ ခိုင္ခိုင္မာမာရလာပါမွ ေရွ႕ဆက္စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ၾကတာ အေကာင္းဆံုးပါ။ ဒါ့အျပင္ လူမ်ိဳး ၊ ဘာသာ မတူသူေတြနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္သူေတြဟာ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္မွာကတည္းက ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ သေဘာမတူညီမႈ အေထြေထြကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားေတြးေခၚထားရပါမယ္။ ညႇိထားႏိုင္ေလ ၊ သေဘာတူညီမႈ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူထားႏိုင္ေလ အိမ္ေထာင္ေရးပ႗ိပကၡနည္းေလ ျဖစ္လာမွာပါ။ ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္မႈရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရတု (Burmesehearts.com)

BurmeseHearts Courses

You might also like