မီးေနသည္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ ထမင္းဆီဆမ္း ၊ ဟင္းခါး ၊ ငါးေျခာက္ဖုတ္ပဲ ေကၽြးၾကတာလဲ?

0

ဟင္းခါးပူပူ ငန္ငန္ေလးကို မီးေနသည္ေသာက္တဲ့အခါ အပူေၾကာင့္ ေခၽြးထြက္ၿပီး အငန္ေၾကာင့္ ေရဆာတယ္။ ဒီေတာ့ ေရေသာက္တယ္။ ေရေသာက္ေတာ့ ႏို႔ထြက္တယ္။ မီးေနသည္အငန္အစားမ်ားၿပီး ေသြးတက္တာေတြဘာေတြ မသိဘူး။ ကေလးအတြက္ ႏို႔ထြက္ဖို႔ အေရးႀကီးေနတယ္။ ငါးေျခာက္ဖုတ္ကို ဘာျဖစ္လို႔ေကၽြးသလဲဆိုရင္ ငန္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အငန္ေတြခ်ည္းပဲေကၽြးတာဟာ မီးေနသည္ ေရငတ္ ၊ ေရဆာလို႔ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like