မီးေနသည္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ ထမင္းဆီဆမ္း ၊ ဟင္းခါး ၊ ငါးေျခာက္ဖုတ္ပဲ ေကၽြးၾကတာလဲ?

0

ဟင္းခါးပူပူ ငန္ငန္ေလးကို မီးေနသည္ေသာက္တဲ့အခါ အပူေၾကာင့္ ေခၽြးထြက္ၿပီး အငန္ေၾကာင့္ ေရဆာတယ္။ ဒီေတာ့ ေရေသာက္တယ္။ ေရေသာက္ေတာ့ ႏို႔ထြက္တယ္။ မီးေနသည္အငန္အစားမ်ားၿပီး ေသြးတက္တာေတြဘာေတြ မသိဘူး။ ကေလးအတြက္ ႏို႔ထြက္ဖို႔ အေရးႀကီးေနတယ္။ ငါးေျခာက္ဖုတ္ကို ဘာျဖစ္လို႔ေကၽြးသလဲဆိုရင္ ငန္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အငန္ေတြခ်ည္းပဲေကၽြးတာဟာ မီးေနသည္ ေရငတ္ ၊ ေရဆာလို႔ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment