မိသားစုဦးေရ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ကေလးဖ်က္ခ်ခိုင္းျခင္းမဟုတ္

0

အျပစ္မရွိေသာ ကေလးသည္ မိဘႏွစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္ေရး ဓါးစာခံမ်ား မျဖစ္သင့္။

မိမိ မေကၽြးေမြး မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တနည္း ဤကိုယ္ဝန္ကိုလြယ္၍ ကေလးယူရန္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရလာသည့္ကိုယ္ဝန္အား ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ နည္းမွန္လမ္းမွန္မဟုတ္ေပ။

အသက္ဝင္ လူျဖစ္လာမည့္ကေလးဆိုတာ သိရက္ႏွင့္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အျပစ္မရွိဘူးဆိုဆို ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ က်န္းမာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳထိုက္ေသာ အရာျဖစ္သည္။

ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ကေလးဖ်က္ခ်ဖန္ မ်ားလာေသာအခါ ေနာင္ရလာသည့္ ကိုယ္ဝန္မ်ားသည္ သူ႔အလိုလို ပ်က္တတ္သည္။ သူ႔အလိုလို ခဏခဏ ပ်က္တတ္ပါက ေနာင္ကိုယ္ဝန္မ်ားသည္ လရင့္လာသည္ထားဦး ကိုယ္ဝန္မွာ မၿမဲဘဲ ေလွ်ာလိုကေလွ်ာ ၊ မေလွ်ာက အခ်ိန္မက်မီ ကေလးေမြးဖြားလာတတ္သည္။

ကေလးမဖ်က္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ကေလးမလိုခ်င္ေသးေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္မႈမျပဳရဘူးလား ။ ကေလးမလိုခ်င္ေသးေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ကေလးမရႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈျပဳႏိုင္ၾကသည္။

ကေလး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥႏွင့္ အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ေကာင္တို႔ မေတြ႔လွ်င္ ကေလးရစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။

မမ်ိဳးဥနဲ႔သုတ္ေကာင္မေတြ႔ေအာင္ သေႏၶတားသင့္တားမယ္ ၊ ရာဘာသံုးသင့္သံုးမယ္ ၊ ကေလးမလိုခ်င္ေသးရင္ ကေလးမရေအာင္ တားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးဖ်က္ထုတ္တယ္ဆိုတာ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္ပဲ ဆံုး႐ံႈးသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အခန္႔မသင့္ရင္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားတဲ့ မိခင္ေလာင္းအသက္လည္း ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ပါတယ္။ လက္သည္မႏိုင္ ၊ ဘယ္သူမွမႏိုင္ျဖစ္ခ်ိန္မွာ ဒီအမွားေလးတခုအတြက္ ဘဝတခုလံုး ေပးဆပ္သြားရလိမ့္မယ္။

ကာကြယ္ျခင္းဟာ ကုသျခင္းထက္ ပိုေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ကေလးမလိုခ်င္ရင္ ကေလးမရေအာင္ ကာကြယ္ထားတာဟာ ကေလးရၿပီးမွ မလိုခ်င္လို႔ ဖ်က္ထုတ္တာထက္ ပိုအဆင္ေျပပါတယ္။ မီးေလာင္မွထၿငိမ္းမယ္ဆို အခန္႔မသင့္ရင္ ကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈအျပင္ တျခားသူေတြလည္းအပူ႐ုိက္ခတ္လို႔ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြႀကံဳရႏိုင္ပါတယ္။ မီးဆိုတာမ်ိဳးက မေလာင္ခင္ကတည္းက သတိရွိရွိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရမွာပါ။

သားသမီးဆိုတာလည္း သူတို႔တာဝန္ယူဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးရင္ ႀကိဳတားပါ။ ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ ႀကိဳကာကြယ္ပါ။ ကေလးမလိုခ်င္ေသးရင္ ၊ ကေလးကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔မျဖစ္ေသးရင္ ၊ ကေလးကို လူ႔ေလာကထဲဆြဲသြင္းလာဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးရင္ ကေလးမရေအာင္ နည္းအသြယ္သြယ္နဲ႔ကာကြယ္ပါ။

ရတု (Burmesehearts.com)
You might also like