မိခင္ႏို႔ဟာ ကေလးငယ္ကို ဘာေၾကာင့္ လံုၿခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ခံစားေစပါသလဲ?

0

မိခင္ႏို႔ ေသာက္စို႔ခြင့္ရတဲ့ကေလးေတြကေတာ့ ဘဝမွာေရြးခ်ယ္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ အသိရယ္ ၊ မပူမပင္စိတ္ေအးရတဲ့ အေျခအေနရယ္ ပိုမိုရရွိေစပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မိခင္ႏို႔ ေသာက္စို႔ခြင့္ရတဲ့ကေလးဟာ မိခင္ရဲ႕ ႏို႔တစ္ဘက္ေသာက္စို႔ေနခ်ိန္မွာ ေနာက္တဖက္ကို ကိုင္ထားေလ့ရွိတယ္။

သူ႔အသိစိတ္ထဲမွာ ဒါကုန္ရင္ ေနာက္တစ္ခုရွိတယ္ ၊ ဒါ႐ိုးရင္ ေနာက္တစ္ခုေျပာင္းစို႔လို႔ရတယ္ဆိုတာ ဒီလိုကိုင္ေနရင္းနဲ႔ ခံစားႏိုင္တယ္။ ဒီလိုယံုၾကည္မႈမ်ိဳး အေျခခံထားတဲ့ ကေလးဟာ ဘဝကို အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ ကေလးျဖစ္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားတယ္။ ဘဝတေလ်ာက္လံုး သူ႔ရဲ႕ အေကာင္းျမင္စိတ္ဟာ သူ႔ကို လူႀကီးမိဘေတြ ဘယ္လိုဆက္ဆံလဲ ၊ ဘယ္သူက ဘယ္လို သင္ၾကားေပးသလဲဆိုတာနဲ႔လဲ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။

You might also like
Leave a comment