မိခင္ႏို႔လံုေလာက္စြာ ေသာက္စို႔ခြင့္မရခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ဘာျဖစ္တတ္သလဲ?

0

မိခင္ႏို႔ခ်ိဳ လံုေလာက္စြာ ေသာက္စို႔ခြင့္မရေသာ ကေလးမ်ားဟာ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းစသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ႀကီးစြာရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like