မိခင္ေလာင္းမ်ား သိေကာင္းစရာ အပိုင္း(၃)

0

မိခင္ေလာင္း၏ က်န္းမာေရးသည္ သေႏၶသား၏ က်န္းမာေရးလည္း ျဖစ္သည္။
မိခင္ေလာင္း၏ က်န္းမာေရးသည္ သေႏၶသား၏ က်န္းမာေရးလည္း ျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားအား အထူး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ေဆးပါေသာ ကြမ္းယာမွသည္ ဘီယာ ၊ ဝိုင္ ၊ အရက္ပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္မွသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး အေပ်ာ့ ၊ အျပင္း ၊ ေဆးဝါး တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မိခင္မ်ားသည္ ကေလးေစာစီးစြာ ေမြးျခင္း ၊ ကေလးပ်က္ျခင္း ၊ အခ်င္းေသြးယိုျခင္း ၊ ကေလးေပါင္မျပည့္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစၿပီး သေႏၶသားမဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ကေလးေသဆံုးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေကာ္ဖီ

ေကာ္ဖီထဲတြင္ပါေသာ ကဖီးဓါတ္မ်ားဟာ ပမာဏအတိုင္းအတာအထိ သေႏၶသားကို အႏၱရာယ္မေပးေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေပမယ့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကဖီးဓါတ္ ၃၀၀ မီလီဂရမ္ထက္ေတာ့ မပိုသင့္ေပ။

(၃၀၀)မီလီဂရမ္ကို ဘယ္လို တိုင္းတာ သိႏိုင္မလဲ ဆိုပါက ၈ေအာင္စ ေကာ္ဖီခြက္ ႏွစ္ခြက္ မွသည္ သံုးခြက္ေသာ ပမာဏျဖင့္ တိုင္းတာ သိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၈ေအာင္စဝင္ေသာ ေကာ္ဖီခြက္ျဖင့္ ေကာ္ဖီျပင္းလွ်င္ တစ္ေန႔ႏွစ္ခြက္သာ ေသာက္ၿပီး သိပ္မျပင္းေသာ ေကာ္ဖီဆိုပါက တစ္ေန႔လွ်င္ အမ်ားဆံုး သံုးခြက္သာ ေသာက္သံုးသင့္သည္။

 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတြင္ က်န္းမာစြာ စားေသာက္လိုပါက ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း ၊ သစ္သီးဝလံမ်ားအား ေရစင္စင္ေဆးၿပီးမွ စားျခင္း ၊ လံုးဝက်က္သည္အထိ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္စားျခင္း ၊ အစားအစာမ်ားကို ပူပူေႏြးေႏြး စားေသာက္ျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးျပဳလုပ္၍ မက်က္တက်က္ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ျခင္း ၊ ေရမေဆးဘဲ စားေသာက္ျခင္း ၊ ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို လံုးဝ ေရွာင္ရွားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like