မိခင္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး

0

မိခင္ေလာင္းဟာ မိမိႏွင့္ သေႏၶသားက်န္းမာေရးအတြက္ အေလးခ်ိန္ရပါမယ္။
မိခင္ေလာင္းဟာ မိမိႏွင့္ သေႏၶသားက်န္းမာေရးအတြက္ အေလးခ်ိန္ရပါမယ္။

မိမိ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မိမိသိေအာင္ ဆန္းစစ္ပါ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပထမသံုးလတြင္ အေလးခ်ိန္ ၁ေပါင္မွ ေလးေပါင္ တိုးလာတတ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေမြးဖြားသည္အထိတြင္မူ ၂၅ေပါင္မွ ၃၅ေပါင္အထိ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးလာတတ္သည္။

ထိုသို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးလာျခင္းမွာ ဗိုက္အေလးခ်ိန္ ၊ ရင္သားအေလးခ်ိန္ ၊ ေပါင္အေလးခ်ိန္ စသည္တို႔ တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ သေႏၶသားအေလးခ်ိန္ ၊ ေရႁမႊာအတြင္းရွိ ေရအေလးခ်ိန္ ၊ ေသြးအေလးခ်ိန္ ၊ သားအိမ္အေလးခ်ိန္ ၊ အခ်င္းအေလးခ်ိန္ ၊ အဆီအေလးခ်ိန္ႏွင့္ ႂကြက္သားအေလးခ်ိန္မ်ား တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။

 

ျပဳေနက် ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သင့္သလား။

တခ်ိဳ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားသည္ အကနည္းျပ၊ အားကစားနည္းျပ ၊ ေယာဂနည္းျပ စသျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခု သင္ယူျပသျခင္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးသူ သို႔မဟုတ္လဲ မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသူမ်ားအဖို႔ မိမိျပဳေနက် ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သင့္သလားဆိုသည္ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေမးျမန္းထားသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ခန္႔ မျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား မွန္မွန္ျပဳလုပ္ေပးပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားစဥ္ကာလတြင္ ကေလးေရာမိခင္ပါ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ေပသည္။

သို႔ေပမယ့္ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က် ၊ ေလွ်ာက်ျခင္း ၊ ကေလးႏွင့္ မိခင္အား အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ေပ။

 

ထူးထူးျခားျခားခံစားရလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလတြင္ ကိုယ္ဝန္မရွိခင္ကႏွင့္မတူဘဲ ခံစားခ်က္အခ်ိဳ႕ ၊ မိမိတြင္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ား ထူးျခားတတ္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားသည္ ပံုမွန္ဟုတ္ ၊ မဟုတ္ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။

ဆရာဝန္ခ်ိန္းထားသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်ိန္မဟုတ္သည့္တိုင္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမႈရွိၿပီး ပံုမွန္မဟုတ္ဟု မိမိယံုၾကည္ပါကလည္း ဆရာဝန္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like