မိခင္ေလာင္းမ်ား သိေကာင္းစရာ အပိုင္း(၂)

0

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး အာဟာရျဖစ္တဲ့ အစာကိုစားပါ။

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး အာဟာရျဖစ္တဲ့ အစာကိုစားပါ။

ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ႏွင့္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး စားေသာက္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ အစရွိေသာ ဥမ်ားအား စားေသာက္ရာတြင္ လံုးဝက်က္သြားသည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ လံုးဝက်က္သြားသည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းမျပဳဘဲ မက်က္တက်က္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ စားေသာက္ျခင္း ၊ အစိမ္းေသာက္ျခင္းတို႔ကို လံုးဝ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား အစိမ္းစားျခင္းႏွင့္ မက်က္တက်က္ စားျခင္းတို႔သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အား အစာအဆိပ္သင့္ေစျခင္း ၊ ဥအတြင္းရွိ ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္း ၊ အန္ျခင္း ႏွင့္ ဝမ္းသြားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအိမ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အလွဴမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ႏိုင္ေသာ အစားအေသာက္ ၊ အသုတ္ အစရွိသည္တို႔တြင္ ၾကက္ဥကို လံုးဝက်က္သည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္ထားျခင္းရွိ ၊ မရွိ စိစစ္ၿပီးမွ စားေသာက္သင့္ေပသည္။

 

ထမင္းလိပ္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ အသား ၊ ငါးမ်ားကို လံုးဝက်က္သြားသည္အထိ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားေသာက္ရမည္ျဖစ္ရာ ဂ်ပန္ထမင္းလိပ္ ၊ ကိုရီးယားထမင္းလိပ္မ်ားထဲကလို အသားစိမ္း ၊ ငါးစိမ္းမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ အစားအစာမ်ားကို အထူး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအသား ၊ ငါးမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ ပိုးမႊား ၊ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ သေႏၶသား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

ငါး

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ငါးမ်ားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ျခင္းသည္ သေႏၶသား၏  ဦးေႏွာက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို ေကာင္းေစတဲ့အတြက္ အသားႏွင့္ငါး ေရြးစရာရွိပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ငါးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ပိုမုိစားသံုးသင့္ေပသည္။ သို႔ေပမယ့္ ရက္သတၱ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးပမာဏ (၁၂)ေအာင္စထက္ေတာ့ ပိုမစားသင့္ေပ။

သို႔ရာတြင္ ဓါးရွည္ႏႈတ္သီးငါး (swordfish) ၊ ငါးမန္း (shark) ၊ tilefish တို႔အျပင္ ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္ၾကေသာ ငါးအသားမ်ားကို စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ၎တို႔၏အသားတြင္းပါဝင္ေသာ mercury ဟုေခၚသည့္ ျပဒါးပမာဏမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား စားသံုးသင့္သည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ သားႀကီး ၊ ငါးႀကီးမ်ိဳးမ်ားအား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလတြင္သာမက ကေလးအသက္ ေလးႏွစ္အရြယ္အထိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင့္လည္း သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

 

အလြယ္စားေသာက္ကုန္မ်ား

hot dog ၊ bacon နဲ႔ sausage အစရွိေသာ အလြယ္တကူ အဆင္သင့္စားေသာက္ႏို္င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားအား ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားသင့္ေၾကာင္းလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစာမ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းႀကိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like