မိခင္အား တရားျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း

0

ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းေတြထဲမွာ တရားမသိတဲ့မိဘကို တရားသိေအာင္ လမ္းေၾကာင္းတာ ၊ ပံ့ပိုးတာ ၊ လမ္းျပေပးတာေတြဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းလို႔ ကၽြန္မကေတာ့ ခံယူတယ္။ ဒီလိုေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရရင္ သားသမီးအတြက္လည္းေကာင္းတယ္ ၊ မိဘအတြက္လည္းေကာင္းတယ္ ၊ ဗုဒၶဘာသာအယူအဆအရ ေနာင္သံသရာအတြက္လည္း ေကာင္းပါတယ္။

ဒီလိုေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရဖို႔ဆိုတာလည္း အေၾကာင္း ၊ အက်ိဳး တိုက္ဆိုင္ဦးမွျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္မအေတြ႔အႀကံဳအရ ဘယ္လို အေၾကာင္း ၊ အက်ိဳး တိုက္ဆိုင္ရမလဲ ေျပာရမယ္ဆိုရင္

(၁) မိဘဟာ သားသမီးစကားကို နားေထာင္လိုရမယ္။

(၂)မိဘဟာ သားသမီးေျပာတဲ့ ကိုးကြယ္ရာဘာသာနဲ႔ဆိုင္တဲ့စကားကို ယံုၾကည္စိတ္လည္း ရွိရမယ္။

(၃)မိဘဟာ သားသမီးေျပာတဲ့ ကိုးကြယ္ရာဘာသာနဲ႔ဆိုင္တဲ့စကားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ပိုမိုသိရွိေအာင္ စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိရမယ္။

(၄)ဒီလိုစူးစမ္းလိုစိတ္ရွိ႐ံုနဲ႔ မရပ္လိုက္ဘဲ ကိုယ္တိုင္လည္း အားထုတ္ၾကည့္လိုစိတ္ရွိရမယ္။

(၅)အားထုတ္လာတဲ့မိဘကို သားသမီးက စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ ၊ အားေပးမႈမ်ိဳးလည္း ရွိရမယ္။

ဒီအခ်က္ငါးခ်က္ျပည့္စံုၿပီဆိုရင္ေတာ့ သားသမီးဟာ မိဘကို တရားနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရတာေပါ့။ ဒီလိုေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရလို႔ မိဘဟာ တရားထူး ၊ တရားျမတ္ ရသြားလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ မဆိုလိုပါဘူး။

တရားထူး ၊ တရားျမတ္ရဖို႔ဆိုတာဟာ တရားအားထုတ္တဲ့သူနဲ႔သာ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္တာပါ။ သူ႔ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚက အားထုတ္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ တရားထူး ၊ တရားျမတ္ရတဲ့အထိလည္း အားထုတ္လိုစိတ္ရွိရမယ္။ လမ္းတဝက္က လက္ေလၽွာ႔သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္သလို တရားထူး ၊ တရားျမတ္မရခင္ လမ္းတဝက္မွာ ေက်နပ္စိတ္ေတြနဲ႔ ဒီေလာက္သိ ေတာ္ၿပီလို႔ ရပ္တန္႔လိုက္တာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ရဘူး။ တရားထူး ၊ တရားျမတ္ရဖို႔ဆိုတာ သင့္တင့္မၽွတတဲ့စိတ္ကို တကယ္ပဲ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္မွ ပန္းတိုင္အထိ လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မိဘဟာ သားသမီးစကားကို အဟုတ္လုပ္ၿပီး နားေထာင္လိုစိတ္မရွိဘဲ ငါေမြးလို႔ လူျဖစ္လာတဲ့သူက ငါ့လာျပန္သင္ေနတယ္ဆိုတဲ့စိတ္ျဖစ္ေနရင္ သားသမီးက ဘယ္ေလာက္တိုက္တြန္းပါေစ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

သားသမီးက ဒါကို ဒီကိုလုပ္ၾကည့္ပါလားဆိုတဲ့ အႀကံဥာဏ္စကားကို အယံုအၾကည္မရွိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ စမ္းသပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္လို႔ သားသမီးက ဘယ္ေလာက္တိုက္တြန္းပါေစ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

သူေျပာတာ ျဖစ္ႏိုင္သလား ၊ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ စူးစမ္းလိုစိတ္မ်ိဳးမရွိရင္ ဒါ မွန္ ၊ မမွန္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္လည္း မရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ စူးစမ္းလိုစိတ္ဟာလည္း အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

ထားလိုက္ပါေတာ့။ သားသမီးေျပာတာ မွန္ ၊ မမွန္ သိခ်င္လို႔ စူးစမ္းဖတ္႐ႈတာမ်ိဳး ၊ နားေထာင္တာမ်ိဳး ၊ ၾကည့္႐ႈတာမ်ိဳးေတြလုပ္သည့္တိုင္ ဒါငါ့အတြက္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္မရွိရင္လည္း သားသမီးက ဘယ္ေလာက္တိုက္တြန္းပါေစ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

မိဘတရားအားထုတ္ၿပီဆိုရင္ တရားအားထုတ္တဲ့မိဘ ေနာက္ဆံမတင္းရေအာင္ ၊ စားခ်ိန္တန္စား ၊ သြားခ်ိန္တန္သြား ၊ သံုးစရာရွိတာသံုးၿပီး စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ တရားအားထုတ္ႏိုင္ဖို႔ သားသမီးက မိဘကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ ၊ အားေပးမႈမ်ိဳးရွိမွ မိဘဟာ တရားထူး ၊ တရားျမတ္ရတဲ့အထိ ဆက္အားထုတ္ႏိုင္မွာပါ။ အေမေရ အိမ္မွာ ဘယ္လိုေတာ့ျဖစ္ေနၿပီ ၊ အေဖေရ အိမ္မွာ ဘယ္ဟာေတာ့ ျဖစ္ပ်က္သြားၿပီဆို တရားအားထုတ္တဲ့မိဘက စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ တရားအားထုတ္ႏိုင္ပါ့မလား။

BurmeseHearts Blog

ကၽြန္မ (၁၇)ႏွစ္ကတည္းကသိခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားရဲ႕ ေအးျမမႈဆိုတာကို မိဘကိုလည္း ခံစားေစခ်င္ခဲ့တယ္။ ဒါေတာင္ကၽြန္မက တရားထူး ၊ တရားျမတ္ သိေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ တရားရိပ္သာမွာ အေပးအယူ မရွိသေလာက္နည္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ေယာဂီေယာင္ေတြရဲ႕ အလွဴ ခံစကားေတြ ၊ ေငြေတာင္းတာေတြကို ေရွာင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘိုးေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္ ၊ သိုက္ကလာသူေတြပါဆိုၿပီး လိမ္ညာေတာင္းတာေတြလည္း မရွိဘူး။ ဒါကိုက ေအးၿငိမ္းေနတာမဟုတ္လား။

မနက္ခင္း အရုဏ္ဆြမ္းခံႂကြတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြကို ဆြမ္းေလာင္းစဥ္ ခံစားရတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထက္ တရားစခန္းကေန ဆြမ္းခံသြား ၊ ဆြမ္းခံျပန္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြကို ဖူးေတြ႔ရတာက ပိုၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဗုဒၡတရားေတြ ဒီကိုယ္ေတာ္ေတြဆီ အသက္ဝင္ေနသလို ခံစားရတယ္။ စားၿငိမ္ၿငိမ္ ၊ သြားၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ဆိတ္ၿငိမ္တဲ့ တကယ့္တရားအရိပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆိုတာကို ကၽြန္မခံစားခဲ့ရေတာ့ အေမ့ကို ဒါေတြ ခံစားေစခ်င္လို႔ ကၽြန္မေျပာလာခဲ့တာ ကၽြန္မအသက္ (၂၁)ႏွစ္အထိပဲ။ အေဖကေတာ့ ကၽြန္မ တရားရဲ႕ ေအးရိပ္မသိခင္ကတည္းက ဆံုးပါးၿပီးျဖစ္တာမို႔ တရားနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္မႀကံဳခဲ့ဘူး။

ကၽြန္မအသက္(၂၁)ႏွစ္မွာေတာ့ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း သီလေစာင့္တည္ျခင္း ၊ တရားက်င့္ျခင္းဆိုတဲ့ ၿငိမ္းေအးမႈ အေမ့ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါလည္း သႀကၤန္ပိတ္ရက္ရွည္ႀကီးမွာပါ။ အေမနဲ႔ကၽြန္မ ႏွစ္ဦးတည္းက်န္ခဲ့တဲ့အိမ္မွာ တရားစခန္းကို လံုးလံုးဝင္လိုက္ဖို႔ မရဲေသးတဲ့အေမ တရားထိုင္ျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီး သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ကေနစလို႔ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အထိ မနက္ပို႔ ညေနႀကိဳ ျပင္ပေယာဂီအေနနဲ႔ အေမ့ကို နီးစပ္ရာတရားစခန္းမွာ အပ္ႏွံခြင့္ရခဲ့တယ္။

ဒီကမွတဆင့္ ဥပုသ္သီတင္းေစာင့္ေဖာ္ ၊ တရားနာေဖာ္ ၊ တရားထိုက္ဖက္ ေယာဂီအေပါင္းအသင္းေတြ အေမရလာခဲ့ၿပီး လျပည့္ ၊ လကြယ္ေန႔ေတြမွာ အေမက တေနကုန္ တရားစခန္းေန ကၽြန္မကအိမ္ေစာင့္ လုပ္ေပးခဲ့တာ ကၽြန္မအသက္ (၂၃)ႏွစ္အထိပဲ။ ကၽြန္မအသက္(၂၄)ႏွစ္မွာ အေမ့ကို အေဖာ္လုပ္ၿပီး သားအမိႏွစ္ေယာက္လံုး အိမ္တံခါးပိတ္ၿပီး မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ (ဗဟန္း)မွာ ေယာဂီေတြအေနနဲ႔ ဆယ္ရက္တရားစခန္း ဝင္ခဲ့တယ္။ ဒါလည္း သႀကၤန္တြင္းပါပဲ။ အတူတရားစခန္းဝင္ေပမယ့္ အေမနဲ႔အတူမေနဘဲ ကၽြန္မနဲ႔မတူတဲ့ အေဆာင္မွာ အေမ့ကို သပ္သပ္ေနေစခဲ့တယ္။ သားသမီးသံေယာဇဥ္နဲ႔ အိမ္မွာေနသလို တရားကို ဂ႐ုတစိုက္ အားမထုတ္ျဖစ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ပါ။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တစ္လ ၊ (၄၅) ရက္စသည္ျဖင့္ အလီလီ  အေမ တရားစခန္းဝင္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာခဲ့တယ္။ အေမ တရားစခန္းဝင္တိုင္း ရိပ္သာမွာစာရင္းေပးတာအစ ၊ အဝတ္ျပင္တာကအလယ္ ၊ အစားအေသာက္ေတြ ဝယ္ထည့္ေပးတာအဆံုး ကၽြန္မကတာဝန္ယူၿပီး ေနထိုင္မယ့္အေဆာင္အေရာက္ ပို႔ေပးေလ့ရွိတယ္။ လိုရင္ေခၚဆိုၿပီး ကၽြန္မကေတာ့ တကူးတက သြားေတြ႔တာမ်ိဳးမလုပ္ခဲ့ဘူး။ အေမ့ကို အိမ္သံေယာဇဥ္နဲ႔ သားသမီးသံေယာဇဥ္ေတြ တတ္ႏိုင္သမၽွ ျပတ္ေစခ်င္လို႔ ရက္ျပည့္မွ ျပန္လာႀကိဳတယ္။

လူဆိုတာ လုပ္တာအရွိန္ရရင္ လုပ္ရတာႏွစ္ၿခိဳက္ၿပီး လုပ္ျဖစ္ေနေပမယ့္ အခါအခြင့္သင့္ေအာင္ ကိုယ့္ဘာသာ မဖန္တီးျဖစ္တဲ့အခါမ်ိဳး ၊ အေျခအေန မေပးတာမ်ိဳး ၊ စိတ္မပါတာမ်ိဳးဆိုတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ တရားဟာ မီးေဝးရင္ခ်ိတ္ေအးၿပီး မလုပ္ျဖစ္တာမ်ိဳးလည္း ႀကံဳရႏိုင္တယ္ မဟုတ္လား။ ကၽြန္မအသက္ (၃၄)ႏွစ္မွာေတာ့ အေမ့ကို တစ္လလံုးလံုး တရားစခန္းမွာ သီလရင္ဝတ္ျဖစ္ေအာင္ သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့တယ္။

အေမဟာ သူေသတဲ့အထိ သီလရင္ဝတ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး ၊ ဒီဘဝ ကံမပါလာဘူးဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မဝတ္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ တကယ္ဝတ္ျဖစ္သြားေတာ့ သီလရင္ဝတ္ရတာဟာ ဒီဆံပင္ထိန္းသိမ္းရျခင္းဒုကၡ ဘယ္ေလာက္သက္သာသြားတယ္ဆိုတာ ပိုခံစားသိလာတယ္။ အခုေတာ့ မနက္ႏိုးၿပီဆိုတာနဲ႔ အိပ္ယာမွာေလ်ာင္းလ်က္ တရားမွတ္က်င့္ရွိတဲ့အေမဟာ ေန႔မွာလည္း တရားေခြေလးနဲ႔ တရားနားေထာင္လိုက္ ၊ တရားမွတ္လိုက္ ၊ တေနကုန္ တရားနဲ႔ေနၿပီး တရားမွတ္ရင္း အိပ္က်င့္ရခဲ့ၿပီ။ ဥပုသ္ေလး ၊ ဥပုပ္ႀကီးဆိုၿပီး တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ဥပုသ္ေစာင့္ ၊ ေန႔စဥ္ သူ႔တရားေလးနဲ႔သူ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၿပီ။ ကၽြန္မ ေက်နပ္တယ္ေလ။

ၾသကာသ (Burmesehearts.com)

You might also like