မိခင္ပဲစားရင္ ကေလးဝမ္းသက္ပါသလား?

0

မိခင္ပဲစားရင္ ကေလးဝမ္းသက္တယ္လို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ အယူအဆ မမွန္ပါ။ ပဲဟာ Protein လို႔ေခၚတဲ့ အသားဓါတ္ကိုေပးၿပီး ပဲစားလို႔ ဝမ္းသက္တဲ့အျဖစ္ေတြဟာ ခ်က္ထားတဲ့ ပဲကို ယင္လံုေအာင္ မထားသိုလို႔ မသန္႔ရွင္းတဲ့ (ဝမ္းေရာဂါ ပါလာတဲ့) ယင္နားရာကေန ပဲစားတဲ့မိခင္ ဝမ္းသက္ရျခင္းပါ။

ပဲစားတဲ့မိခင္ ဝမ္းမသက္ဘဲ ကေလးဝမ္းသက္တယ္ဆိုရင္ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါပိုးဟာ ကေလးပါးစပ္ထဲကို တနည္းနည္းနဲ႔ ေရာက္သြားလို႔ ကေလးဝမ္းသက္တာပါ။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like