မိခင္က ၾကက္ဥစားရင္ ကေလးဝမ္းကိုက္တတ္သလား?

0

မိခင္က ၾကက္ဥစားရင္ ကေလးဝမ္းကိုက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဝမ္းကိုက္ျခင္းဟာ ဝမ္းကိုက္ပိုးနဲ႔ ဘက္တီးရီးယားပိုးတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၾကက္ဥစားလို႔ ဝမ္းကိုက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ တကယ္လို႔ ပူပူေႏြးေႏြး ေၾကာ္ ၊ ခ်က္ထားတဲ့ ၾကက္ဥကို မစားဘဲ ေအးမွစားမယ္ ၊ ေနာက္ေန႔မွစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေၾကာ္ ၊ ခ်က္ထားတဲ့ ၾကက္ဥေပၚ ဝမ္းကိုက္ပိုးရွိေနတဲ့ ယင္နားတဲ့အခါ စားသူဟာ ဝမ္းကိုက္ေဝဒနာ ခံစားရမွာပါ။ မသန္႔ရွင္းတဲ့ေနရာေတြ ၊ မစင္ေတြေပၚမွာ နားလာခဲ့တဲ့ယင္က ဒီၾကက္ဥအေပၚမွမဟုတ္ပဲ ဘယ္အစာေပၚနားနား ဒီအစာကို စားမိတဲ့သူက ဝမ္းကိုက္ေရာဂါေဝဒနာကို ခံစားရမွာပါ။ ဒါဟာ ၾကက္ဥေၾကာင့္ ဝမ္းကိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ စားတဲ့အစာဟာ မသန္႔ရွင္းလို႔ ၊ ယင္နားစာမို႔လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment