မိခင္က ၾကက္ဥစားရင္ ကေလးဝမ္းကိုက္တတ္သလား?

0

မိခင္က ၾကက္ဥစားရင္ ကေလးဝမ္းကိုက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဝမ္းကိုက္ျခင္းဟာ ဝမ္းကိုက္ပိုးနဲ႔ ဘက္တီးရီးယားပိုးတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၾကက္ဥစားလို႔ ဝမ္းကိုက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ တကယ္လို႔ ပူပူေႏြးေႏြး ေၾကာ္ ၊ ခ်က္ထားတဲ့ ၾကက္ဥကို မစားဘဲ ေအးမွစားမယ္ ၊ ေနာက္ေန႔မွစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေၾကာ္ ၊ ခ်က္ထားတဲ့ ၾကက္ဥေပၚ ဝမ္းကိုက္ပိုးရွိေနတဲ့ ယင္နားတဲ့အခါ စားသူဟာ ဝမ္းကိုက္ေဝဒနာ ခံစားရမွာပါ။ မသန္႔ရွင္းတဲ့ေနရာေတြ ၊ မစင္ေတြေပၚမွာ နားလာခဲ့တဲ့ယင္က ဒီၾကက္ဥအေပၚမွမဟုတ္ပဲ ဘယ္အစာေပၚနားနား ဒီအစာကို စားမိတဲ့သူက ဝမ္းကိုက္ေရာဂါေဝဒနာကို ခံစားရမွာပါ။ ဒါဟာ ၾကက္ဥေၾကာင့္ ဝမ္းကိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ စားတဲ့အစာဟာ မသန္႔ရွင္းလို႔ ၊ ယင္နားစာမို႔လို႔ျဖစ္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like