ဘဝအဓိပၸါယ္ ႏွင့္ ရွင္သန္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္

0

ဘဝဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကမွာပါ။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုေတာ့ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေလ။ ခံယူခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားတာမို႔ မိမိလိုလားခ်က္ ၊ ေတာင့္တခ်က္ ၊ ဆႏၵေတြ ၊ အထင္ႀကီးမႈေတြ ၊ ငတ္မြတ္မႈေတြ စသျဖင့္ကို အေျခတည္ၿပီးေတာ့ လူေတြဟာ ဘဝဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ၾကတာပါ။ ကိုယ့္အယူအဆနဲ႔ကိုယ္ေတာ့ မွန္ေကာင္းမွန္မွာေပါ့။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ခံယူခ်က္ေတြ ကြဲျပားသြားတာကို လက္မခံႏိုင္လို႔ အျငင္းပြားမယ္ဆိုရင္လည္း အျငင္းပြားၾကမွာေပါ့။

ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ဘဝဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဟာ ခပ္ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ဘဝဆိုတာဟာ ရွင္သန္ျခင္းပဲေလ။ ဘဝဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဟာ ရွင္သန္ျခင္းရဲ႕အဓိပၸါယ္ပါပဲ။ ရရွိေနတဲ့ဘဝမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးရွင္သန္သြားခ်င္သလဲဆိုတာကိုမူတည္ၿပီး လူေတြရဲ႕ခံယူခ်က္ကြဲျပားသြားတာပါ။

လူခ်မ္းသာစြာရွင္သန္လိုတဲ့သူေတြရွိမယ္ ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာရွင္သန္လိုသူေတြရွိမယ္ ၊ ကိုယ္က်န္းမာစြာ ရွင္သန္လိုသူေတြရွိမယ္ ၊ သူမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးသြားလိုသူေတြရွိမယ္ ၊ သူမ်ားအေပၚေပးကမ္းလိုသူေတြလည္းရွိမယ္။ လူခ်င္းတူေပမယ့္ အျမင္ေတြ ၊ ခံစားခ်က္ေတြ ၊ ခံယူခ်က္ေတြ စသျဖင့္ ကြဲျပားသြားတာမို႔ ဒီလူေတြရဲ႕ ဘဝအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ကြဲျပားသြားတာပါ။

ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ရွင္သန္ျခင္းဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဟာ ရွင္းပါတယ္။ ဝင္ေလ ၊ ထြက္ေလရွိေနတာ ၊ ႏွလံုးကေလးခုန္ေနတာ ၊ ေသြးေၾကာကေလးေတြ လႈပ္ခုန္ေနတာဟာ ရွင္သန္ျခင္းတခုပါပဲ။ ဘာေတြဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဘယ္အေျခအေနကိုပဲေရာက္ေရာက္ ဒီဟာေတြခံစားေနရသမၽွ လူေတြဟာ ရွင္သန္ေနဦးမွာပဲ။ ရွင္သန္ျခင္းဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဟာ ပကာသနေတြ ၊ ခံစားမႈေတြ ၊ ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ရင္ သိပ္ကို႐ိုးရွင္းပါတယ္။

ဒီလို ဝင္ေလ ၊ ထြက္ေလရွိေနတာ ၊ ႏွလံုးကေလးခုန္ေနတာ ၊ ေသြးေၾကာကေလးေတြ လႈပ္ခုန္ေနတာကို လူေတြက သတိမထားမိလို႔ အာ႐ံုမစိုက္မိလို႔ ရွင္သန္မႈဆိုတာကို ပကာသနေတြ ၊ ခံစားမႈေတြ ၊ ခံယူခ်က္ေတြ ၊ တျခား အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းသြားခဲ့တာပါ။

တခါတေလ ဘဝဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ ၊ ရွင္သန္ျခင္းဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို ေငြကုန္ေၾကးက် အမ်ားႀကီး အကုန္အက်ခံ ၊ အခ်ိန္ေတြအကုန္ခံၿပီး တခုတ္တရ လိုက္ရွာေနတဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတာကို ကိုယ္တိုင္ သတိမထားမိတဲ့အတြက္ အျပင္မွာ လိုက္ရွာေနရတာပါ။ တကယ္ဆို မသိစိတ္ကေလး ဖံုးလႊမ္းေနလို႔ပါပဲ။

BurmeseHearts Blog

ဝင္ေလ ၊ ထြက္ေလ ရပ္တန္႔သြားမယ္ဆိုရင္ ၊ ႏွလံုးခုန္တာအေတာ္ၾကာ ရပ္တန္႔သြားမယ္ဆိုရင္ ၊ ေသြေၾကာကေလးေတြဟာ လႈပ္ခုန္မႈမ်ိဳးမရွိဘဲ ၿငိမ္သက္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ရွင္သန္ျခင္းဟာ ရွိပါဦးမလား ။ ဘဝဆိုတာ ရွိပါဦးမလား။ ဘဝဆံုးသြားၿပီေလ။ အမ်ားအေျပာအရဆို ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီေပါ့။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ဘဝဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို ရွင္သန္ျခင္းလို႔ ကၽြန္မကအဓိပၸါယ္ဖြင့္ခဲ့ၿပီး ရွင္သန္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္တြင္းျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနတာေတြေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္မတို႔ သတိထားမိသည္ျဖစ္ေစ ၊ သတိမထားမိသည္ျဖစ္ေစ ရွင္သန္ေနသမၽွကာလပတ္လံုး ဒီဟာေတြက သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အသိစိတ္ကေလးကပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဒါကို သတိထားမိမယ္။ အသိစိတ္မကပ္ထားႏိုင္ရင္ သတိမထားမိဘူး။

တကယ္ဆို ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းရွိတာပါ။ ဆင္းရဲပါေစ ၊ ခ်မ္းသာပါေစ ၊ ေက်ာ္ၾကားပါေစ ၊ ႏံုခ်ာပါေစ ဒီ႐ုပ္ႀကီးပါပဲ။ ဒီခႏၶာႀကီးပါပဲ။ ဘာေတြဘယ္လိုပဲ အေပၚက အထပ္ထပ္ တန္ဆာဆင္ထားပါေစ။ ဒီ႐ုပ္ႀကီးပါပဲ။ ဒီခႏၶာႀကီးပါပဲ။

လူ႔ဘဝထဲမွာ ခ်စ္တာလည္းခံစား ၊ မုန္းတာလည္းခံစား ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြလည္းခံစား ၊ ဝမ္းနည္းမႈေတြလည္းခံစား ၊ ဆႏၵေတြလည္းအမ်ားသားေနာ္။ ဒီလိုခံစားေနတာေတြ ၊ ဆႏၵေတြကို သိေနတာက နာမ္ေလ။ နာမ္ဆိုတာ အသိစိတ္ကေလးကိုဆိုလိုတာပါ။

အသိစိတ္ကေလးဆိုလို႔ ဦးေႏွာက္လားလို႔ မထင္လိုက္နဲ႔ဦး။ ဦးေႏွာက္ဆိုတာ ႐ုပ္ခႏၶာရဲ႕အစိတ္အပိုင္း။ အသိစိတ္ကေလးဆိုတာ ဖမ္းဆုပ္ထုတ္ျပလို႔မရတဲ့ နာမ္အစိတ္အပိုင္းပါ။ ဘာလိုခ်င္ခ်င္ ၊ ဘယ္စိတ္ေရာက္ေရာက္ ၊ ဘာျဖစ္ျဖစ္ သိေနတာဟာ နာမ္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ ကြဲျပားသြားၿပီေပါ့ေနာ္။

တကယ္တရားအားထုတ္တဲ့သူဆိုတာ ျဖစ္ေနတာေတြကို ႐ုပ္သေဘာတရား ၊ သိေနတာေတြကို နာမ္သေဘာတရားလို႔ ျမင္ေအာင္ၾကည့္႐ံုပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ျဖစ္ေနတာနဲ႔သိေနတာ ၊ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းရွိပါလားလို႔ ေသခ်ာစြာ ကြဲကြဲျပားျပားသိလာတဲ့တေန႔က်ရင္ တရားကိုသိလာၿပီေပါ့။

ၾသကာသ (Burmesehearts.com)

You might also like